Stäng
Utbildning i Enterprise Architecture
I Höst startar en ny utbildning på IT-universitetet som riktar sig till personer som i dag eller i framtiden vill arbeta med arkitekturfrågor på övergripande nivå.