Stäng
Vad verksamhetsarktiekturen kan lära av Steve Jobs
Kanske inte så mycket i termer av vad han gjorde, men kanske finns det principer som kan vara applicerbara på verksamhetsarkitekturen.  
Läs mer