CIO Sweden

De sex största trenderna inom BI under 2012

Mycket av Gartners BI-prognos inför 2012 handlar om de utmaningar molnet för med sig, hur man anpassar BI till uppföljningsmetoder och till organisationsmodeller. Medan Forrester har varit inne på saker som individualiserade BI-verktyg, mobilitet och Big Data handlade paneldiskussionerna under BIIM Summit snarare om hur BI-kostnader ska hanteras på it-avdelningen och hur man hittar folk med rätt BI-kompetens.

Det råder ingen tvekan om att 2012 kommer att bli ett intressant år för BI. Vi har tittat närmare på Gartners och Forresters analys av läget och plockat ut de sex hetaste BI-trenderna inför det kommande året.

BI i molnet

Så länge molnet fortsätter dominera it-landskapet kommer diskussionen om BI i molnet också att göra det. Gartner är skeptiska till BI i molnet, de menar att moln-erbjudanden endast kommer att utgöra 3 procent av den totala BI-intäkten 2013, eftersom användaranpassningen kommer att gå betydligt långsammare än leverantörerna förväntat sig.

Forrest-analytikern Boris Evelson menar att BI i molnet kommer att fortsätta ta marknadsandelar från traditionell BI även om det fortfarande går långsamt.

Vad vi kan se är att många beslutsfattare fortfarande ifrågasätter molnet. Den största utmaningen för organisationer är den logistiska frågan hur man ska göra för att överföra information till molnet. Man behöver titta på säkerhetsnätverk, bandbredd och kvalitet på den information man planerar att föra över till molnet. Man måste också fundera över användargränssnitt.

Då informationen väl överförts till molnet finns ett antal kostnad-effektiva BI och Big Data-verktyg som organisationerna kan ha nytta av. Därför är det viktigt att CIO:er ger sig in i diskussionen och förklarar för ledningen och verksamheten att det finns fördelar med BI i molnet.

Mobil BI

Boris Evelson på Forrester tror att 2012 kommer att bli året då mobil BI blir vardagsmat. Behovet av att kunna fatta riktiga beslut, oavsett var man befinner sig har ökat och mobil BI innebär enorma fördelar för företagen, speciellt de som har många mobila och utspridda medarbetare. Personal och ledning alltid vara uppkopplade till de verktyg de behöver för att fatta affärsbeslut.

Mobila affärsapplikationer har blivit en viktig del av de flesta organisationer. Den ökade mognaden och anpassning till mobil teknik har gjort att medarbetare vant sig vid omedelbar tillgång till information, BI är inget undantag.

För de som förlitar sig på BI för att fatta viktiga beslut är mobil BI en kostnadseffektiv lösning för verksamheten. Eftersom det är enkelt att konsumera kommer flera personer på chefsnivå snart se värdet av att de anställda får information på plats när de verkligen behöver den. Det kommer att leda till bättre beslutsfattande på alla nivåer i företaget.

Framtidsanalys

Framtidsanalys, där man tittar på historisk information för att förutsäga framtiden är nästa steg inom modern BI. Genom att använda algoritmer för att söka mönster och förklaringar kan man fatta bättre affärsbeslut.

En rapport som nyligen presenterades av MIT Sloan Management visar att organisationer som använder sig av framtidsanalys har mer än dubbelt så stora förutsättningar att utkonkurrera sina konkurrenter. Framtidsanalys kan hjälpa företag att göra skillnad och skilja sig från mängden, fungera mer effektivt och öka lönsamheten. Analysen ger  organisationer intelligent information som går att agera på.

Medan det varit svårt för traditionell BI att skapa ett business case, innebär framtidsanalys att informationen får en direkt koppling till organisationens kärnverksamhet.

Framtidsanalys har redan blivit väldigt viktigt, och det kommer fortsätta att bli allt viktigare. De största trenderna på området just nu är: optimering, att kombinera affärsregler för optimalt beslutsfattande. Analys som är lätt att konsumera, ökat fokus på den visuella presentationen av allt mer komplex information samt analyser av nya typer av information som sociala medier, positionering etc.

De som har mest att tjäna på framtidsanalys är förstås de företag som har gjort lämpliga investeringar och som etablerat en stabil lösning som är anpassad till företagets storlek och behov.

In-memory analys

I takt med att minne blir allt billigare, kommer in-memory analys att bli allt mer populärt. Verktyg som Qlikview, Spofire och Tableau gör det möjligt att urskilja och analysera information från en dators RAM-minne, något som i sin tur möjliggör en snabb datagenomgång i BI- och analys-applikationer.

Hellre än att förlita sig på centralt kontrollerade, slutna datalagringscenter, kan användare ladda ner stora mängder (upp till 1 terabyte) information till sina datorer och undersöka den för att bevisa teorier eller fatta affärsbeslut. Hastigheten, enkelheten och de kostnadsmässiga fördelarna gör att de här verktygen ser till att makten återgår till användarna och vi kan redan se att in-memory ökar i popularitet för varje dag som går.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en ”quick-fix” med genvägs-verktyg inte ersätter kvalitativ information. För att försäkra sig om att organisationens BI och analys är korrekta, bör in-memory analys användas tillsammans med strukturerade, kvalitativa datalagrings-lösningar.

Agilt angreppssätt till BI

Den agila utvecklingen växer i popularitet. Med ett agilt angreppssätt kan organisationer stegvis plocka bort operationella kostnader. Om man gör på rätt sätt kan det skapa stora vinster för företaget.

Agilitet gör det möjligt att skapa ett strömlinjeformat nätverk och bygga BI- och datalagrings-applikationer som levererar snabbare resultat genom att bara använda en fjärdedel av de utvecklartimmar som vanligtvis skulle krävas ifall man hade användt sig av den traditionella vattenfallsmodellen.

Vi har sett hur agilitet har skurit ner på kostnader till hälften och kraftigt minskat felaktigheter i projekt.

Agilitet gör det möjligt att påbörja ett projekt efter att ha utfört endast 20 procent av de krav och den design som skapar 80 procent av projektets värde. De detaljer som återstår av planeringen fylls på i takt med att projektet utvecklas och när alla har en bra översikt och kan se vilka de verkliga utmaningarna är.

Med den traditionella vattenfalls-metoden görs all planering från start men med agil BI görs hela 80 procent av planeringen under själva utvecklingsfasen. Detta innebär inte bara att det går snabbare att sätta igång projekt utan också att man snabbare kan se affärsresultat, samtidigt som man bättre kan möta kraven så att utvecklingsteamet kan arbeta mer effektivt.

Big Data

Forrester-analytikern Boris Evelson menar att vi under 2012 kommer att få se Big Data röra sig ut ur silon och in i företags-it. Det är något som it-avdelningen måste lära sig att leva med menar Evelson.

Som vi ser det kommer Big Data förändra informationslandskapet och för de som omfamnar det kommer det att innebära en stark konkurrensfördel och en insikt som tidigare var omöjlig.
De största BI-leverantörerna stödjer och/eller producerar lösningar som använder Big Data- teknik som baseras på de mest accepterade verktyget Hadoop.

Under de kommande månaderna förväntar vi oss att banker och andra organisationer med verkligt enorma datamängder, företag inom konkurrensutsatta marknader som telekommunikation och detaljhandel samt statliga myndigheter, plockar upp Big Data-tekniken.

Framgångsrika BI-projekt måste överväga att ha Big Data som en del av sitt informationslandskap på grund av det värde det generar. Fler och fler organisationer kommer att titta på statistik och datamining för att fastställa strategisk inriktningen och få större insikt för att hävda sig i konkurrensen.

Genom att genomgripande förändra det sätt som information hanteras och används kommer Big Data att hjälpa organisationer att bättre hantera risker och förbättra kundupplevelsen.

Det här är de sex områden som vi tror kommer att växa inom de kommande åren:

Organisationer kommer att omfamna det agila angreppssättet genom att använda nya lösningar och teknologi för att sänka leveranstiden och visa substantiellt affärsvärde.

I och med att vi lägger in mer information i molnet kommer Big Data att bli standard, och det i sin tur kommer att göra att de analyser vi får ut ur molnet blir mer sofistikerade. Den information vi får ut kommer att tillfredsställa användarnas behov och den kommer göras tillgänglig på mobila devices.

Hela processen är cyklisk, i och med att användare ställer allt högre krav på mobil tillgänglighet kommer hela processens starta om igen, det kommer ställas ännu högre krav på agil utveckling, på mer information i molnet och att bättre analyserad information kommer ut ur molnet.

De företag som omfamnar dessa nya BI-trender och tar steget mot förändring och anpassning kommer att bli de som växer och lyckas under 2012 och långt därefter.


Gratis nyhetsbrev -- Nyheter från CIO Sweden i din e-post varje vecka

Whitepaper: Bättre BI - om användaren själv får välja


Vi håller just nu på att uppgradera våra kommentarsystem. Mer info om hur du kommenterar och kommer åt dina gamla kommentarer hittar du på vår FAQ: idg.se/faq

Artikelkommentatorerna ansvarar själva för sina inlägg.

OBS! Läs dessa regler som gäller vid postning av inlägg.

Regler för inlägg i artikelforumet

Kommentatorn ansvarar själv för sina inlägg. Inlägg som innehåller diskriminerande uttalanden, personliga påhopp eller språk som kan uppfattas som stötande, kommer att tas bort av tjänstgörande redaktör. Även datorkrigsinlägg och inlägg som är utanför ämnet, kan tas bort.

IDG förbehåller sig dessutom rätten att i varje enskilt fall bedöma huruvida ett inlägg ska tas bort, även om det inte faller under någon av reglerna ovan.

Upprepat postande av olämpliga inlägg kan medföra avstängning från artikelforumen.

Frågor? Mejla till redaktören, carl.grape@idg.se.

Läs mer om vår policy i diskussionsforum

kommentarer just nu. Kommentera du också!

Skriv en kommentarTill kommentarssidan

Senaste nytt


Fler nyheter från CIO Sweden

CIO Sweden

Uppkopplade kylskåp förändrar livsmedelsbranschen


CIO Sweden

Till final i CIO Awards - nu talar de på trendkonferens


CIO Sweden

Det bästa du kan göra för din karriär


CIO Sweden

Blir 2015 året då vi slipper lösenord?


CIO Sweden

Sakernas internet blir viktigast inom industrin


CIO Sweden

Uber utlovar 50 000 nya jobb i Europa


CIO Sweden

Ny teknik laddar mobilen med lampan


CIO Sweden

Faran med korta sourcing-kontrakt


CIO Sweden

Därför är medarbetare missnöjda


CIO Sweden

Sociala medier orsakar inte ökad stress


CIO Sweden

Robot

AI-forskningen måste ta sig an de etiska frågorna


CIO Sweden

CIO:er kan hjälpa marknadsavdelningen att höja värdet av nya teknikinvesteringar


CIO Sweden

Chefer lägger mycket tid på att hantera psykisk ohälsa


CIO Sweden

Ny rapport visar: It ses fortfarande som ett hinder


CIO Sweden

2015 blir ett stormigt år


CIO Sweden

Säkerhetsfrågor oroar


CIO Sweden

Ny teknik ska öka säkerheten för cyklister


CIO Sweden

Hur effektiva är personlighetstesten?


CIO Sweden

Claudia Olsson

Hon brinner för att förbättra världen


CIO Sweden

Vägen till det digitala företaget

Nästa event

Nytt nummer ute nu

CIO Sweden 8/2014

Arena för IT

Månadens CIO

CIO Sweden

Kunskaps-CIO i Sverige och världen

Annons: Partnerkrönikor

”Innovation och tillgänglighet – framtidens konstanter”


Poddradio

Karriärpodden

CIO Lägesrapport

Bio med CIO

Krönikor

CIO Sweden

EA ökar företagets Structural performance


CIO Sweden

Släpp det förgångna, blicka framåt


CIO Sweden

EA måste vara summan av alla delarna

CIO-bloggat

Mest läst just nu


CIO överallt

CIO Sweden på:           

Whitepaper

Whitepaper: Bättre BI - om användaren själv får välja

Artikelarkivet

CIO överallt


Håll koll med våra nyhetsbrev – CIO-brevet, Ledarskap & Styrning och SOA/EA. Anmäl dig här!

Köp CIO Sweden som PDF i IDG Shop.

Följ oss på:           

Aktuella event

Aktuella jobb

CS Kalender

Event för it-proffs -
anmäl ditt event här
Har du synpunkter på sajten? Kontakta sajtansvarig Alexandra Heymowska.

Kontakta CIO Sweden
  Adress: Karlbergsvägen 77, 106 78 Stockholm.
Telefon: 08-453 60 00 [Karta
  Om cookies, personuppgifter & copyright

Copyright © 1996-2012 International Data Group