CIO Sweden

Från värdekedjor till värdenätverk

Sida 1 / 4
Det här är ett utdrag ur professor Sven Hamrefors bok ”Det kommunikativa ledarskapet” (Norstedts).
För inte så länge sedan fanns det en tro på att man kunde isolera ekonomiska system och planera dem långt i förväg. Detta var grunden till de rationella beslutsmodeller som dominerat tänkandet under stora delar av 1900-talet. Herbert Simon (1947, 1976) ifrågasatte den modellen och tog in mänsklig komplexitet i sammanhanget. Det var starten för att se ekonomisk verksamhet som en del av den komplexa mänskliga kognitionen. Människan har skapat ekonomin och därmed byggt in sin egen komplexitet i den, men har själv svårt att förstå denna komplexitet.

Av det skälet har det länge funnits en tro på att man kan hantera en organisation separerad från sin kontext, samt att man kan bryta ned dess verksamhet i olika precisa funktioner. Så ser den traditionella organisationen ut. Det synsättet har gett upphov till en mängd organisatoriska ritualer, såsom funktionsindelningar, budgetarbeten, befattningsbeskrivningar osv. Så länge organisationen faktiskt är, åtminstone delvis, separerad från sin omvärld kan sådana ritualer vara funktionella, men när den börjar öppna upp sig för ett mer omfattande relationsbyggande med omvärlden blir de problematiska. De kan så småningom bli just rena ritualer, utan verklighetsförankring.

Verklighetens organisationer har aldrig varit helt separerade från omvärlden, och på senare tid har de blivit allt mindre så. Under de senaste 20 åren har det skett en dramatisk utveckling, driven av två faktorer: tillkomsten av informations- och kommunikationsteknologi (ict), samt betydelsen av kunskap som produktionsfaktor.

Kunskap + ICT –> värdenätverk

ICT har ökat i betydelse genom att datornätverken har vuxit till sig och fört människor närmare varandra. Internet har bidragit till att gemene man nu kan få tag på kunskap, eller människor med viss kunskap, utan större besvär. Informationskällor blir allt öppnare och det blir samtidigt allt svårare att hävda upphovsrätter.

En orsak till detta är att nätverken i sig själva blivit allt mer uppkopplade på Internet. En annan är att sökmotorerna blivit allt mer intelligenta (Landqvist & Hamrefors, 2006). Det gör att man nu kan börja tala om ett tänkande nätverk, och de som förstår att ”samtänka” med en sådan resurs kan dra väsentlig nytta av det i sitt eget relationsbyggande. Vi har bara sett början på betydelsen av denna resurs. Effekten av den teknologiska revolutionen är att transparensen ökat väsentligt, med en tilltagande mångfald som resultat. Alla åsikter gör sig gällande, perspektiv växer till sig blixtsnabbt, värderingar sprids via bloggar och andra åsiktsfora. Därför minskar tiden för exponering och mycket information blir en färskvara.

Den andra faktorn, kunskap, har en relation till ict. Genom att man lättare kan få tag på alternativa sätt att se på problem och lösningar, så uppstår en innovativ motor i nätverken. Det gäller att vara med som en kugge i sådana motorer (Teigland & Hamrefors, 2005). Därmed uppstår möjligheter till ny utveckling som inte alltid är styrd av uttryckta behov. Man börjar helt enkelt göra nya saker för att man kan, inte för att man måste. Det leder till att allt färre organisationer kan skapa värde helt på egen hand, utan de måste vara del i kunskapsutvecklingen i nätverken. Det viktiga blir inte att ha all kunskap själv, utan att förfoga över den via relationsbyggande i nätverken (Allee, 2003).

Genom utvecklingen av dessa två omvärldsfaktorer har det uppstått en ny typ av produktionsorganisation, som har fått beteckningen ”värdenätverk” (Christensen, 2003). Inom organisationsläran fanns sedan tidigare något som kallas värdekedja (Porter, 1985). Den beskriver hur ett värde skapas inom en organisation, eller mellan organisationer, genom ett samarbete som liknar en stafett. A gör något som B sedan utvecklar vidare, och som C sedan förfinar ytterligare. Efter flera sådana led når produkten eller tjänsten en slutlig destination där någon konsumerar värdet.

Mycket i samhället bygger på denna tanke. Moms är ett sådant exempel. Tanken är att ett lands förädlingsprocesser skall beskattas vartefter värdet i värdekedjan ökar. Därför har det också blivit problem med momsbeskattningen när företag börjar samarbeta i allt lösligare former över gränser. Ett värdenätverk kan ses som en mer komplex värdekedja, den är inte längre en enkel stafett (Normann & Ramirez, 1993). A kanske gör något för B, som gör något för C, som i sin tur gör något för A. Interna loopar är vanliga i värdenätverk. En viss aktör kan spela flera roller i nätverket och de byter också skepnad fortare i sådana här nätverk, främst för att kunskapstillväxten är så snabb.I en sådan nätverksekonomi blir alla aktörer mer beroende av varandra för att kunna skapa värde. Osäkerheten om vad morgondagen har att erbjuda, i form av möjligheter och hot, ökar. Den upplevda tidshastigheten (den som de gamla grekerna kallade för kairos, till skillnad från kronos, uppmätt tid) ökar och det gör att alla får svårigheter att hänga med i svängarna. Alla dessa faktorer blir påtagliga för samtliga aktörer, men de blir mer besvärande för vissa än för andra. För vissa orsakar de problem, men för andra utgör de möjligheter. Den stora skillnaden mellan dem som upplever en sådan tillvaro som möjlighetsskapande, och dem som upplever den som problematisk, är om man lyckats positionera sig rätt i nätverket.


Gratis nyhetsbrev -- Nyheter från CIO Sweden i din e-post varje vecka

Whitepaper: Bättre BI - om användaren själv får välja


Vi håller just nu på att uppgradera våra kommentarsystem. Mer info om hur du kommenterar och kommer åt dina gamla kommentarer hittar du på vår FAQ: idg.se/faq

Artikelkommentatorerna ansvarar själva för sina inlägg.

OBS! Läs dessa regler som gäller vid postning av inlägg.

Regler för inlägg i artikelforumet

Kommentatorn ansvarar själv för sina inlägg. Inlägg som innehåller diskriminerande uttalanden, personliga påhopp eller språk som kan uppfattas som stötande, kommer att tas bort av tjänstgörande redaktör. Även datorkrigsinlägg och inlägg som är utanför ämnet, kan tas bort.

IDG förbehåller sig dessutom rätten att i varje enskilt fall bedöma huruvida ett inlägg ska tas bort, även om det inte faller under någon av reglerna ovan.

Upprepat postande av olämpliga inlägg kan medföra avstängning från artikelforumen.

Frågor? Mejla till redaktören, carl.grape@idg.se.

Läs mer om vår policy i diskussionsforum

kommentarer just nu. Kommentera du också!

Skriv en kommentarTill kommentarssidan

Senaste nytt


Fler nyheter från CIO Sweden

CIO Sweden

Fredrik Frimodig

Han blir eHälsomyndighetens nye CIO


CIO Sweden

Är Bimodal den rätta modellen?


CIO Sweden

Upphandlingsguiden: Resursbemanning

Så upphandlar du resursbemanning


CIO Sweden

Uppkopplade kylskåp förändrar livsmedelsbranschen


CIO Sweden

Till final i CIO Awards - nu talar de på trendkonferens


CIO Sweden

Det bästa du kan göra för din karriär


CIO Sweden

Blir 2015 året då vi slipper lösenord?


CIO Sweden

Sakernas internet blir viktigast inom industrin


CIO Sweden

Uber utlovar 50 000 nya jobb i Europa


CIO Sweden

Ny teknik laddar mobilen med lampan


CIO Sweden

Faran med korta sourcing-kontrakt


CIO Sweden

Därför är medarbetare missnöjda


CIO Sweden

Sociala medier orsakar inte ökad stress


CIO Sweden

Robot

AI-forskningen måste ta sig an de etiska frågorna


CIO Sweden

CIO:er kan hjälpa marknadsavdelningen att höja värdet av nya teknikinvesteringar


CIO Sweden

Chefer lägger mycket tid på att hantera psykisk ohälsa


CIO Sweden

Ny rapport visar: It ses fortfarande som ett hinder


CIO Sweden

2015 blir ett stormigt år


CIO Sweden

Säkerhetsfrågor oroar


CIO Sweden

Ny teknik ska öka säkerheten för cyklister

CIO Lägesrapport

CIO Lägesrapport 2015

Nästa event

Nytt nummer ute nu

CIO Sweden 8/2014

Arena för IT

Månadens CIO

CIO Sweden

Kunskaps-CIO i Sverige och världen

Annons: Partnerkrönikor

”Innovation och tillgänglighet – framtidens konstanter”


Poddradio

Karriärpodden

Bio med CIO

Krönikor

CIO Sweden

EA ökar företagets Structural performance


CIO Sweden

Släpp det förgångna, blicka framåt


CIO Sweden

EA måste vara summan av alla delarna

CIO-bloggat

Mest läst just nu


CIO överallt

CIO Sweden på:           

Whitepaper

Whitepaper: Bättre BI - om användaren själv får välja

Artikelarkivet

CIO överallt


Håll koll med våra nyhetsbrev – CIO-brevet, Ledarskap & Styrning och SOA/EA. Anmäl dig här!

Köp CIO Sweden som PDF i IDG Shop.

Följ oss på:           

Aktuella event

Aktuella jobb

CS Kalender

Event för it-proffs -
anmäl ditt event här
Har du synpunkter på sajten? Kontakta sajtansvarig Alexandra Heymowska.

Kontakta CIO Sweden
  Adress: Karlbergsvägen 77, 106 78 Stockholm.
Telefon: 08-453 60 00 [Karta
  Om cookies, personuppgifter & copyright

Copyright © 1996-2012 International Data Group