Av somliga betraktas de som mindre intelligenta. Av andra som bara konstiga. Själva lider de i tysthet. De har svårt att komma in i kompisgäng. De har svårt att hänga med i skolan. Blir inte sällan deprimerade och tillbakadragna.

Det handlar om barn med dyslexi, svårigheter att läsa och skriva. Och trots att tecknen åtminstone i efterhand är tydliga upptäcks barnens problem sällan i tid. Vilket naturligtvis gör att de inte får den hjälp de behöver.

Enkelt test med avancerad teknik
Det här vill företaget Optolexia förändra. De har utvecklat en teknik som gör att barn som ligger i riskzonen för dyslexi tidigt kan fångas upp med hjälp av ett enkelt, snabbt och objektivt lästest.

– Testet tar två minuter att göra. Barnet läser en kort text på en speciell skärm som är utrustad med en eye-tracker, förklarar Optolexias marknadschef Tolga Demir och tillägger att alla elever i årskurs 1-3 bör genomgå testet för att säkerställa att man inte missar någon.

Den så kallade eye-trackern är en särskild kamera som följer ögats rörelser.

Det är enkelt för skolan och barnet men tekniken är avancerad. Optolexia använder AI (artificiell intelligens) i form av maskininlärning för att jämföra barnets ögonrörelser med tidigare inspelade ögonrörelser från barn med och utan läs- och skrivsvårigheter.

– Vår algoritm är tränad att känna igen ögonrörelsemönster hos elever med särskilda läs- och skrivsvårigheter, säger Tolga Demir.

Analysen av de inspelade ögonrörelserna sker i molnet och utvecklingen har skett i ett nära samarbete med Microsoft. Optolexia använder deras molntjänst med bland annat maskininlärning (Azure Machine Learning). Microsoft Dynamics används som navet för att hantera deltagare, resultat och kontakten med dem.

– Dagens teknik gör det möjligt att analysera och utvärdera stora datamängder på ett sätt som inte var möjligt tidigare, säger Tolga Demir.

Tidiga insatser hjälper barnet
Systemet kan alltså objektivt, med hög träffsäkerhet och på kort tid se om barnet är i riskzonen för dyslexi eller inte.

– Dyslexi är inte ett syn- eller ögonrörelseproblem, det har att göra med svårigheter i hjärnans avkodning av språkets ljudmässiga uppbyggnad. Vi diagnostiserar inte eleverna, det är viktigt att barnen utreds vidare så att rätt insatser kan sättas in för att hjälpa barnet, påpekar Tolga Demir.

På vilket sätt hjälper det här barnen?
– Först och främst för att de kan få hjälp tidigt i livet. Det finns mycket forskning som visar på vikten av tidiga insatser. Skolan kan tidigt börja arbeta med rätt insatser och hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, berättar Tolga.

Han har träffat barn som har kämpat sig genom hela grundskolan utan att någon har förstått att de lidit av dyslexi. Det tar förstås mycket energi och påverkar inte sällan barnen för resten av livet. Både som en konsekvens av att hen inte har kunnat tillgodogöra sig utbildningen tillräckligt bra och ur ett psykosocialt perspektiv.

Utöver metodens fördel att på ett objektivt och så enkelt sätt hitta barn med läs- och skrivsvårigheter framhåller Tolga Demir en annan positiv effekt. Nämligen att denna typ av undersökningar i jämförelse med konventionella metoder frigör tid från lärare och skola, tid som istället kan läggas på att hjälpa och stötta de barn som har störst behov.

Läs mer om hur ni kan utveckla er verksamhet