Rapporterna om bristen på kompetent IT-folk haglar tätt.
Liksom gliringarna om att vi borde tagit ett större ansvar för kompetensförsörjningen och hanteringen av de studenter som till viss del blivit IT-branschens kanonmat. Villiga offer som
forslats till träningsläger med löften om en lysande framtid.

Utbildare har naturligtvis dragit sitt strå till stacken genom att isolera studenterna så mycket som möjligt från vad som komma skall. Istället för marknadsanknytning har studenterna fått lära sig att marknaden är nyckfull, att begrepp och produkter kommer och går, och att det enda som består är modeller som OSI och färdig­heter som att beräkna utrymmeskrav i relation till datamodeller. Ett färskt exempel på detta kom fram när IT-företagens vd Ylva Hambraeus-Björling uttalade sig om fåfängligheten i en marknad som ständigt pruttar ut trebokstavsförkortningar som SOA, BPM, CPM och SLA. Sådan inflation i pseudotekniska termer, menar hon, kan verka avskräckande på studenterna.

Med ett alternativt synsätt skulle man istället kunna betrakta förkortningarna som talismaner och få fram studenter som talar flytande jargong och är så produktspecifika att de kan sättas i arbete mer eller mindre omedelbart. De kanske till och med skulle kunna få en viss orientering i de yrken de förbereder sig för?

Akademiseringen av IT har gjort att alla initiativ till mer specifik utbildning setts som tecken på bristande seriositet. Ut­bildningar som faktiskt ger studenterna chansen att parallellt med sina teoretiska studier få applicera sina färdigheter på riktiga produkter har kategoriserats som ”kvalificerad yrkesutbildning” och behandlats styvmoderligt av den Riktiga Akademien. Men initiativ som Applicerad IT vid IT-Universitetet i Göteborg och KTH:s affärssystemutbildning i Kista är lysande exempel på hur pendeln svängt en smula på senare år. Idag börjar vi faktiskt se IT-studenter som får med sig en viss erfarenhet ut i arbetslivet. Den KY-utbildning som startar i Göteborg till hösten kring SAP:s produktsvit är ett annat exempel.

I samtal med en av Microsofts ansvariga för att sprida Microsoftmjukvara i den akademiska världen hörde jag en spännande parallell mellan IT och matematik. Båda kan ses som stödjande ämnen för både ingenjörer och ekonomer. Men just därför borde de kanske ses mer som vinklingar än fristående ämnen.

Idag står IT-relaterade ämnen med mössan i hand och försöker kvala in i den Riktiga Akademien. Att våra forskare så gärna vill bli tagna på allvar är visserligen behjärtansvärt, men samtidigt glömmer man studenternas (och därmed hela marknadens) bästa.

Vägen ur denna oreda med bristande kompetensförsörjning, potentiella hot mot tillväxten och fortsatt isolering av IT går
genom ökad spridning av IT-relaterad kompetens till andra
yrkesgrupper än systemvetare och datatekniker. Integrera IT i all utbildning av civilekonomer och civilingenjörer, läkare och lärare. Det är dags att spela ner IT:s roll och egenvärde – tiden är mogen för en, åtminstone bitvis, avprofessionalisering.

Ur CIO 5–6/2007