Scanias utvecklingsavdelning har i allmänhet ett par hundra projekt igång samtidigt, allt ifrån att ta fram nya lastbilsmodeller till att modifiera någon enstaka detalj i konstruktionen.

För att få bättre grepp om kostnader och resursanvändning beslöt man sig för att införa ett gemensamt verktyg för tidredovisning. Huvudkravet var att det skulle vara lätt att använda.
– Ska du få 1 600 personer att börja fylla i tidrapporter så får det inte vara krångligt. Redovisningen får inte ta mer än fem till tio minuter per vecka, säger Joakim Persson som är controller på Scanias forskningsavdelning Research & Development.

När det var dags att välja verktyg fastnade man för en svenskutvecklad produkt, Silberplan från Silber Software. Den bedömdes som tillräckligt lätthanterad och ytterligare ett plus var att den använder webbklienter. Därmed behövdes ingen särskild klientinstallation.

Planering och styrning av projekten har däremot inte centraliserat systemstöd. Silberplan har visserligen funktioner för sådant också, men dem har Scania inte implementerat ännu.
– Vi gör en central kvartalsplanering, men sedan är det varje projektledares sak att planera sitt eget projekt på kort sikt. De kan använda MS Project eller något annat verktyg för det om de vill, säger Joakim Persson.

Men det finns en potential i att alla arbetar på samma sätt, konstaterar han, så Scania har planer på att gå vidare när det gäller att använda Silberplan. Just nu provar man det för projektplanering på några mindre avdelningar.

Fakta

Verksamhet: Bygger lastbilar.
Antal anställda: 1 600 (på avdelningen ­Research & Development).
Projektstyrningsverktyg: Silberplan.
Kostnad för verktyget: Drygt 1 miljon.
Antal användare: Alla anställda.
Antal projekt: Hundratals.