Microsoft är ingen främling till att bli kallat ondskefullt (det var det första företag du tänkte på, eller hur?). Microsoft har kallats för ”det onda imperiet”, ”översittare” och ”en mördarmaskin utan själ och samvete som bara känner sin egen hunger och aptit” (Mitchell Kertzman), medan andra menar att företagets image har förbättrats på senare år. Oraclegrundaren Larry Ellison ska ha sagt att ”det är Microsoft mot världen, där Microsoft bara har en svag ledning”.

Men varken Ellison eller Oracle är såklart immuna mot ondska-etiketten – fråga bara anhängare till PeopleSoft. Ellison fick uppmärksamhet när han i ett tidigare nummer av amerikanska CIO berättade att om han fick vara ett djur, så skulle han vara en rödsvansad hök, eftersom de bara dödar för att äta.

Tidigare så har IBM betraktats som ondskefullt (många hävdar att de nu har gjort bot … på sätt och vis). Google lovade änglalikt att företaget aldrig skulle vara ondskefullt (”Don’t be evil”), men frågan är om man lyckats hålla sitt löfte eller istället blivit Ondska 2.0.

Det finns flera tecken på att ett företag kan vara på väg åt ett elakt håll. Om du ser ditt företag, eller din leverantör, hålla på med något av följande, så är risken stor att det handlar om ett ondskefullt företag:

1. Arrogans är lycka

Det första tecknet på en begynnande ondska är inget som dyker upp över en natt. Det något som händer på nästan alla växande företag. Det snart ondskefulla företaget börjar vidta kraftfulla åtgärder för att skydda sig själv mot och bortse från oväsen på utsidan. Det bästa sättet att identifiera den relativa ondskan hos ett företag är att titta på hur pass defensivt det reagerar på uppfattade hot, missar och juridiska tvister.

2. För att jag ska vinna, måste du förlora

Hellre än att bara visa upp överdriven stolthet i den vänliga konkurrensens anda, försöker onda företag medvetet krossa konkurrensen med vilka medel som än krävs. Dessa företag spelar oschysst, och följer sina egna regler.

3. Företaget får mer gjort i rättssalen än på marknaden
Plötsligt börjar företaget hålla med Simpsonskaraktären Mr Burns citat ”vad är pengar bra till om du inte kan sätta skräck i dina medmänniskor?”
Pengarna som tidigare gick till innovation går nu istället till en armé av jurister. Ju fler kostymer med lömska attityder och dyra timlöner desto bättre.

4. ”Du är antingen med oss eller emot oss”
Detta är inte nödvändigtvis något som gör ett företag ondskefullt, men det visar klart på att företagets egna idéer är förbannat bra och att alla andra borde sluta upp bakom dem.

5. Ignorera kunden, buga för börsen
Företag som inte vill vara onda får aldrig glömma bort vem det är som betalar räkningarna, alltid är lojala, som helt enkelt älskar produkterna. Kunderna. Om företaget tänker mer på sina finansiella behov än att skapa värde för kunden och vårda det förhållandet, då är det på väg att sälja sin själ.

6. ”Alla stjäl från oss!”
Här kommer alla jurister till nytta. Företaget upplever sig vara attackerat från alla håll, och måste förstärka sina försvarsmurar – vilket leder till hotfullheter och konstiga patentansökningar i stil med ”hur kan vi få royalties för QWERTY-konfigurationen på tangentbord?”.

7. Företaget är för stort för allmänheten
Teknikindustrin är erövrad. Nästa anhalt: popkulturen. Företagets produkt har blivit substantiv, verb, till och med adjektiv, ett statusbevis i vissa kulturer och ett svärord i andra. Folket är less på att höra om företaget, även om man ändå mer än gärna betalar för produkterna. Företaget ser sig inte som ondskefullt, men någonstans finns det någon som gör det, och denna någon startar en ”Anti-Företaget”-sajt. Och vips så är företaget ”ondskefullt”.

Text: Thomas Wailgum
Bearbetning: Carl Grape