Det bästa är havet – närheten till frisk luft och vatten. Och den finska sisun förstås!
– Den gillar jag verkligen. Finnarna är envisa, och dessutom är de mycket bättre på att samarbeta än engelsmännen, tycker jag.

Det säger John Clarke, den energiske engels­mannen som sedan två år tillbaka kan stoltsera med titeln CIO för finska flaggskeppet Nokia. Hit rekryterades han från brittiska detaljhandelskedjan Tesco, där han var CTO. Det var inte särskilt svårt för honom att bestämma sig. För själva jobbet smäller naturligtvis högre än både havsluft och sisu.
– När headhuntern ringde avslöjade han först inte vilket företag det gällde, bara att han var på jakt efter en CIO till det mest intressanta CIO-jobbet i världen. Och det är det verkligen, det finns inte en tråkig minut, säger han.

Efter flera år på Tesco tyckte John Clarke att det kändes lockande med förändring.
– Dessutom är jag väldigt intresserad av den konvergens som äger rum just nu, där traditio­nell IT flyter ihop med nyare fenomen som mobilitet och sociala nätverk, säger han.

Och just dessa delar är väsentliga inslag i CIO-jobbet på Nokia. Design, tjänster, underhållning, spel, sociala nätverkstjänster och hitechmässiga Nokiabutiker – nu senast en paradbutik i Kina – går hand i hand med telefonerna när Nokia expanderar över världen. Som CIO gäller det att hänga med i svängarna och se till att IT-sidan backar upp allt från produktutveckling till kundservice på bästa sätt. Och i CIO-rollen ingår även att utveckla företagets innovationsprocesser.
– CIO är en allt mer strategisk roll, säger John Clarke som tror att han fick jobbet eftersom han hade arbetat i ett framgångsrikt detaljhandelsföretag med konsumentfokus.

Vårt möte äger nu varken rum i Finland eller England, utan på hotel Rey Juan Carlos i Barcelona. John har precis hållit föredrag om webb 2.0-initiativ på Nokia för ett hundratal CIO:er vid Gartners CIO Summit, och nu har han en knapp timme över in­nan han ska sätta sig på planet hem. Han är klart uppe i varv och sneglar allt som oftast på klockan. En viss otålighet, medger han, är utmärkande för hans personlighet – på gott och ont.
– Jag har en väldigt hög klockfrekvens, det är inte alltid alla hänger med!

Men för det mesta är det naturligtvis en bra egenskap i rollen som högste IT-ledare på ett företag som ligger i teknikens framkant.
– Ja, det är en utmanande bransch med ett stort behov av ledarskap. Du måste vara modig och hitta nya sätt att göra saker på, säger han.

En viktig del av Nokias strategi just nu, både på affärs- och IT-sidan, är alltså att utvärdera hot och möjligheter med det som kallas webb 2.0. Och det hänger i sin tur ihop med den allmänna fokusförskjutningen från mobiltelefoni till upplevlser och tjänster på internet.
Ett konkret exempel är Nokias Ovi-satsning som lanserades i slutet på augusti i år. Ovi, som betyder ”dörr” på finska, är en samlingsportal för Nokia-tjänster på internet där användarna får tillgång till sociala nätverk communities och mobilt webbinnehåll som kartor, musik och spel.
Vid lanseringen i London talade Nokia­chefen Olli-Pekka Kallasvuo om framtids­planerna för Nokia som internetföretag.
– Det finns en tydlig konvergens i mobilbranschen mot internetdrivna upplevelser, och Ovi representerar Nokias vision av att kombinera internet och mobilitet, uttrycker han saken i ett pressmeddelande.

Men webbsatsningen påverkar inte enbart Nokias kunder. Det handlar lika mycket om hur man arbetar internt. Och här har John Clarke en delikat uppgift att fylla.
På Nokia är de anställda flitiga användare av 2.0-redskap som bloggar, wikis, communities och till och med virtuella världar.
– De använder dem för att lösa problem och dela med sig av tankar, säger John Clarke.

Webb 2.0-initiativet fyller två funktioner. Dels får de anställda bättre möjligheter att utbyta idéer. Dels får de en bättre känsla för vad som finns och funkar bland slutkunderna.
– På så vis kan vi utveckla bättre tjänster som svarar mot kundernas önskemål. Och det är ett positivt sätt att uppmuntra människor att göra saker på nya sätt, fortsätter han.

Internt kallas arbetsupplägget Nokias ”ways of working”, ”wow,” och här ingår även satsnin­gen på ett innovationslabb, Alpha Beta Labs, där de anställa tillåts testa nya idéer.

För John Clarke – och hans 2 500 man starka IT-avdelning – blir uppgiften att tillhandahålla en teknisk plattform som ger utrymme för den här typen av experimentlusta. Det är en fin balansgång där man i vissa fall tvingas kompromissa med säkerhet och riktlinjer.
– Det gäller att ha ett balanserat riskpers­pektiv så att vi kan låta våra medarbetare utveckla nya saker. Det blir en avvägning mellan det möjliga och restriktionerna, säger han.

John Clarke konstaterar att den främsta utmaningen för Nokias affärssida är in­novation och tillväxt. Således är IT-sidans främsta uppdrag att stödja in­novation och tillväxt. Då ingår det att tillhandahålla bra verktyg så att de anställda alltid kan jobba effektivt. Han betonar även vikten av att skapa en ”social arkitektur” inom organisationen, som ökar möjligheterna att förstå vad som händer i omvärlden och mänskligt beteende överlag.
– En CIO måste förstå hur människor kommunicerar och samarbetar med varandra och med arbetsgivaren för att kunna tillhandahålla en vettig teknisk plattform. Och där ingår de möjligheter och hot som följer med webb 2.0, säger han i en intervju med vår finska systertidning Tietoviikko tidigare i år.

Där berättar han även att Nokia ger ut en årlig trendbibel till sina anställda, en översikt över allt från bildesign till mode, så att alla ska ha full koll på vad som är på gång.
– Vi skakar om folk för att de ska inse vad som händer, exempelvis vad som är hett i Latinamerika nu.

Bloggar är som nämnts ett av de webb 2.0-verktyg som används internt på Nokia.
– Det gäller att få folk att tänka annorlunda på kommunikation, att visa att vi kan göra saker på ett annorlunda sätt, säger han.

För att leva som han lär skriver John Clarke en egen blogg internt. Men på frågan om vilka webb 2.0-tjänster han använder privat blir svaret mer svävande. (Och på Facebook och Linkedin ger ”John Clarke” inga träffar.)
– Jo, jag använder nog allt, sociala nätverk, wiki, bloggar. Jag har ingen särskild favorit men Ovi, den nya tjänsten från Nokia, kommer naturligtvis att bli min favorit, säger han.

John Clarke är ingenjör i botten och älskar teknik. Men som CIO är han framför allt intresserad av de mer strategiska sidorna av IT: Att stödja och möjliggöra förändring av människor, arbetssätt och processer.
– Något av det mest spännande med jobbet är att utveckla personalen och få människor att våga testa nya sätt att göra saker på.

Att förstå hur företag och människor verkligen fungerar, exempelvis hur sociala nätverk uppstår och information flödar, är en stark drivkraft. Och att skapa lösningar.
– Att först tänka ut en strategi och sedan vad man kan göra. Det är nog det roligaste.

För att vara en bra CIO ska du vara duktig på att lyssna, informera och förhandla, anser John Clarke. Men några mer specifika tips vill han inte ge – alla måste hitta sin egen väg.
Själv lär han sig saker dagligen av sina två döttrar. Den ena är två år, den andra är fem, men de är redan väldigt avancerade teknik­användare.
Att flytta med familjen till Finland var in­get större problem. John Clarke gillar som sagt både attityden och klimatet. Men hur går det med språket?
– Kiitos ... nej, min finska är inget vidare, men det går bra ändå. Nokia är ett väldigt internationellt företag och engelska går utmärkt.

Men en sak hade han inte riktigt räknat med – rampljuset. Ett CIO-jobb på Nokia i Finland är inte vilket CIO-jobb som helst.
– Nokia är så enormt stort i Finland. Jag är ständigt bevakad av media. Om CIO på Nokia nyser kan det hamna i tidningen.

Läs mer:

Fakta

Ålder: 43 år
Titel: CIO, Nokia
Utbildning: MBA Warwick University
Bostad: Hus vid havet i Helsingfors
Fritid: Har ingen! ... leker med döttrarna
Senast lästa bok: ”Wikinomics” av Don Tapscott

När gränserna flyter ihop
En tydlig trend de senaste åren är den så kallade ”konsumentifieringen av IT”: Folk har kraftfullare datorer hemma än på jobbet, och använder mer avancerade tillämpnin­gar privat. Dessutom flyter gränsen mellan jobb och fritid ihop. Man vill kunna använda sina privata program och prylar på jobbet och vice versa.
Denna konvergens är extra tydlig för ett företag som Nokia. Det var länge sedan en telefon var en telefon, en enkel apparat att ringa med. Idag är en telefon ett personligt
attribut med mängder av funktioner (även om de flesta fortfarande används rätt modest ...) – och helt klart är att de flesta människor använder samma lur privat som på jobbet. John Clarke tycker att det är naturligt att hemmet och arbetsplatsen flyter ihop och att de tillämpningar man tar fram måste kunna stödja det. Han strävar efter att kunna erbjuda Nokias anställda de plattformar och tillämp­­ningar de efterfrågar. Under kontrollerade former. Alltså måste företagets IT-avdelning förändras snabbt, samtidigt som den behåller kontrollen. Det är en svår balansgång. På Nokia kallas det för styrd konsumentifiering.
– Allt växer ihop, vad du gör på jobbet och i det privata. Vad du gör utanför och innanför jobbet. Mobiler är ju bra både på business och privata saker. Vi löser upp gränsen där.

Det är kanske en orsak till att IT-avdelnin­gen på Nokia har släppt ordet IT. Istället heter den BI, som i Business Infrastructure.
– Den positiva utmaningen för mig som CIO är att tillhandahålla ett ekosystem som låter folk arbeta så. Vi kallar det Nokia 2.0 – hur vi låter de anställda sätta ihop egna till­lämpnin­gar och testa nya saker. På så vis skapar vi en miljö där det går att experimentera. Och folk lär sig genom att experimentera. Det är läxan från webb 2.0.