När högsta ledningen kommer till sin CIO och frågar om den ska öka eller minska trycket i finansslangen verkar det som att många CIO:er saknar ett bra svar. Visst, vissa av er har varit smarta nog att undvika dessa frågor genom att helt enkelt bli det kostnadsställe som analytikerna varnat oss för (förhoppningsvis slipper ni då också tala om hemtagning och realisering, eller?). Men vad svarar ni som faktiskt är intresserade av att driva affärerna? Vilka data bygger ni svaret på, och hur träffsäkra är ni egentligen i era antaganden?
Den flitiga diskussionen kring CIO:ns relation till ledningen verkar till stor del handla om hur bra en CIO är på att tala ”ekonomiska”: Att abstrahera sitt språk till nyckeltal (eller ser ni det som en konkretisering?) och berätta en bra historia – som lyfter upp precis lagom många frågor som ledningen kan och vågar ta ställning till.
Samtidigt är det många CIO:er som känner sig otillfreds med kommunikationen ”upp”. Det finns fortfarande ett glapp mellan IT och verksamhet. Men tyvärr, ansvaret ligger faktiskt på dina
CIO-axlar. Det är ditt fel att ledningen inte förstår dig!
För hur ska vi förvänta oss att ledningen ska kunna fatta informerade och intelligenta beslut om IT utan riktigt underlag? Visst, ledningen skulle kunna skaffa sig en grundförståelse för IT-frågeställnin­garna och behöva bli 30 år yngre eller lära sig vad tekniken innebär och vad den har för roll i företaget. Men så ser det inte ut i den faktiska situation som ni som pedagoger har att arbeta med. I det här fallet måste faktiskt Muhammed komma till berget, inte tvärtom.

Det jag istället skulle vilja se är ett standardmått som visar hur mycket ”bang for the buck” – vilket förfärligt uttryck! – företaget får för IT. För om ni ska tävla om begränsade resurser måste verksamheten få en sportslig chans att prioritera rätt. IT-investeringar är idag ofta mer kal­kylerade än marknadsförings- och personalinvesteringar, så grattis, jobbet ni har lagt ner på investerings­sidan har gett frukt. Men vi har fortfarande inget komposit mått på hur myc­ket en peng till IT faktiskt ger i resultat.
Prestationsdrivande faktorer inom IT är kluriga att hitta, men jag misstänker att det är mycket på grund av att vi inte behövt försöka. Vi har vant oss vid att vi inte ser någon produktivitetsökning som står i paritet till ökningen i IT-investeringar på makronivå.
Om vi verkligen ville, skulle vi kunna hitta ett sätt att uppskatta (ett annat ord är ”gissa”) hur mycket IT påverkar resultatet aggre­gerat. Och om vi sedan skulle kunna kommunicera det på ett sätt
som är accepterat i ledningen skulle vi vara ett steg närmare en rättvisande styrning av IT som strategisk resurs.
Men innan det måttet finns tror jag att vi får fortsätta förlita oss på CIO:ns genialitet och superkrafter i kommunikationen uppåt. Och på ren tur när det gäller att få igenom de satsningar som vi anser absolut nödvändiga för att företaget ska fortsätta fungera.

Fakta

... forskar i IT-styrning på Handelshögskolan i Göteborg och är
föreståndare för Centrum för Affärssystem. Han nås på mejl här.