Ett år efter att Margaretha Bremar på My Travel kammat hem priset för Årets CIO, och kort efter att Ving.se utnämnts till Årets sajt av Internetworld är det nu dags för ännu ett reseföretag att få pris. Denna gång handlar det om Fritidsresegruppens CIO Mats O Eklund, som ikväll tog emot priset för Årets CIO 2007 under CIO Awards på Nalen.

Hos Fritidsresegruppen är han starkt involverad i före­tagets affärsutveckling och med­arbetarna ser honom som en självklar ledare. Själv är Mats O Eklund bekväm i rollen, både som CIO och chef.

– Jag har hela tiden trott att jag skulle arbeta som chef, jag har sett det lite som ett personligt kall. Nu har jag arbetat som chef i tio år och trivs utmärkt med det.

Varför är du Årets CIO?

– För att jag förstår vad som är viktigt inom IT, för att lyckas med en stark IT-leverans. Jag är också kunnig om vad som krävs för att ­lyckas i en affärsdialog och jag vet vilka faktorer som påverkar vår affär. Jag kan röra mig i de tre ­områdena utan att tveka. Jag har aldrig sett IT som ett självändamål. Istället har jag varit fascinerad av möjligheterna med IT, alltid utifrån ett affärssammanhang. Det kollegorna i koncernledningen har uppskattat är att jag alltid pratar utifrån ett affärsperspektiv och kopplar IT till våra affärsmål.

Vad har du för vision med ditt arbete hos Fritidsresor?

– Att IT ska vara en stark spelare, någon att räkna med i den nya ekonomi som växer fram. Fritidresors vision är ”Making holiday dreams come true”, och den vill jag omsätta i praktiken. Förutsättningarna för att göra det kommer att förändras radikalt. Själva basprodukten, resan, förblir densamma men min utmaning som CIO är att stödja hela köpprocessen och kundinteraktionen, inte minst på nätet. Världen är online med nya krav och nya förutsättningar för hur vi skapar kundkontakter och utvecklar företaget. Vi ska vara en lysande punkt där. Vilket spännande företag! ska folk tycka.

CIO-rollen handlar ju även mycket om ledarskap. Vad utmärker en bra ledare, tycker du?

– Jag anser att en ledares uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna att kunna göra sitt arbete, att ta bort barriärer och stödja i genomförandet. Det är ett gott ledarskap som i sin tur skapar motivation genom att det är lätt att göra sitt jobb.

På vilket sätt uppfyller du de kraven som ledare tycker du själv?

– Jag tycker att jag har ett starkt driv, kommuni­cerar mycket och vågar ge ansvar och befogenheter till mina medarbetare. Men jag tror att jag skulle kunna utveckla mitt planerings-, prioriterings- och uppföljningsarbete för att skapa ett ännu bättre ledarskap. Jag vill kanske lite väl mycket ibland och drar igång mycket på bred front.

Hur kommer det sig att du hamnade i rollen som CIO på Fritidsresor?

– Jag rekryterades som driftchef till Fritidsresor 2000 och ganska snart, efter åtta månader, fick jag erbjudandet om att bli IT-direktör. Det var i januari 2001 och jag kunde inte mycket om resebranschen. Men jag har lärt mig på samma sätt som jag gjort tidigare,genom learning by doing.

Berätta lite om din bakgrund. Har du alltid jobbat med IT-frågor?

– Jag har gått den långa vägen, och IT är något som har växt på mig över tiden. Men i början på 90-talet gick jag en utbildning som hette IHM Dataekonom. Den var fokuserad på affärsdriven IT, och sett i backspegeln var den verkligen före sin tid. Och faktum är att jag har arbetat med IT hela mitt yrkesliv. Jag var länge inom Posten och har arbetat inom många olika områden, ett år, två eller tre med en uppgift, sedan har jag gått vidare.

Varför blev det just IT, tror du?

– Det beror nog främst på att jag där har fått möjlighet att hela tiden ta nya steg och utvecklas i den riktning jag har velat. Jag hade en av Postens första PC, med den första Windowsversionen. När jag lämnade ­Posten var jag chef över en driftorganisation som levererade drift och support för 5 000 PC.

Varför får du ständigt dessa chanser?

– Det är resultatet av ett målmedvetet arbete där det viktiga är att hela tiden leverera IT med hög kvalitet. Men det är ingen one man show, utan en gruppinsats. Jag har lyckats skapa ett starkt team.

Rollen som CIO beskrivs ofta som en brygga mellan IT och affärer. På vilket sätt skulle du vilja säga att IT stödjer affärerna hos Fritidsresegruppen?

– Min främsta uppgift initialt var att centralisera IT-verksamheten, göra den mätbar och affärsstyrd. Idag finns tydliga styrformer för all utveckling, inklusive IT, vilket har gjort det möjligt att hänga med i det snabba utveck­lings­tempot. Vi har skapat en väl fungerande systemägarorganisation för att kunna agera i löpande förvaltning och driva på utvecklingen av våra system, där affären alltid har prioriterings- och beslutsrätt.

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit under dina år som CIO?

– Det är att jag har etablerat en affärsdialog med koncernledningen. Och att jag har fått förtroendet att leda en av våra sex affärsstrategier, E-Commerce, sedan 2004, som dessutom har varit mycket framgångsrik. Idag är internet den största och ledande försäljningskanalen – när vi började var det den minsta.

Hur ser kopplingen ut mellan företagsledningen och IT-sidan?

– Det har varit en lång resa där situationen har ändrats en hel del över tiden. Som nytillträdd 2001 rapporterade jag till CEO och ingick i koncernledningen, men IT fanns inte tydligt på agendan då. Under 2002 och 2003 rapporterade jag till CFO, vilket gav mig möjlighet att fokusera på att stärka IT-leveransen och skapa bättre förutsättningar för affärs/IT-styrning. Ett IT-råd inrättades redan 2001 på mitt initiativ för att stärka denna koppling. 2004 förändrades min roll radikalt då vi fick en ny koncernchef som insåg att IT måste finnas integrerat i affärsutvecklingen. Därför började vi bygga upp en ny strategisk plattform, och jag fick min nya roll som affärsansvarig för E-Commerce-satsningen.

Hur initieras IT-projekt på företaget?

– För det första – det finns inga ”IT-projekt”, allt är affärsprojekt som ska skapa effektivitet eller nya affärsmöjligheter. Men annars är budgetläggningen för projektinvesteringar och IT-utveckling en omfattande process som pågår från april till augusti. Här väger vi in både interna och exter­na behov, det vill säga allt från nya kundbeteenden till krav på servicenivåer. Diskussionerna koncen­treras kring affärsstrategi och systemperspektivet, och varje strategi och system har en ägare.

... och hur utvärderas projekten?

– Tack vare vår nya organisation har förutsättningarna att snabbt initiera och följa upp projekt förbättrats. Så fort projektstarten är beslutad för vi in förväntade effekter i vår pro­gnos. Därmed skapas press på projekt och
leverans från dag ett. Vi arbetar med tre värden, kundvärde, finansiellt värde och ”mjukt” värde – ekonomiska värden som är svåra att kvantifiera men ändå är mycket viktiga.

Inom vilka områden vill du utvecklas?

– Jag är ingen djuptekniker, ingen systemutvecklare. Jag har hela tiden arbetat med ­nyttan och användningen av IT. Sedan lär jag mig under tiden. Men det är alltid intressant att fördjupa den tekniska kompetensen om sådant som ger möjligheter för affärsutveckling. Det kan exempelvis röra sig om SOA-relaterade aspekter. Det handlar till sist om att skapa flexibilitet och förändringskraft för vår affär.

Vad skulle du göra om du inte var CIO på Fritidsresegruppen?

– Jag skulle nog ha en motsvarande roll någon annanstans, i gränslandet mellan affär och IT. Där händer det så mycket spännande och det finns såna enorma utmaningar. Men jag har svårt att se någon annan bransch än resebranschen där det händer lika mycket spännande inom IT och ekonomi.

Hur skiljer du jobb från fritid?

– Det är inget jag anstränger mig för. Jag jobbar även på fritiden och har en flexibel arbetstid, men det betyder inte att jag inte tar semester. Det viktigaste är att ha rätt människor omkring sig, rätt strukturer och processer så förutsättningarna för att vara ledig finns. Jag är min egen lyckas smed på det sättet. Vi har en väl fungerande IT-organisation, där alla kan vara lediga trots att vår verksamhet pågår dygnet runt, året runt. Jag är själv väldigt lite inblandad i den dagliga driften tack vare delegerat mandat, bra processer och duktiga medarbetare.

Fakta

CIO på Fritidsresor sedan 2001.

Rapporterar till: COO

Personalansvar: 60 personer

IT-vision: Affärsvisionen ”Making holiday dreams come true” har speglats till en vision och mål­sättning för IT-avdelningen – att vara en förut­sättande faktor för affärsverksamheten.

”Som person är Mats väldigt enga­gerad, energirik och prestigelös. Det är en svår balans som dock hanteras på ett väldigt förtjänstfullt sätt. Det finns hela tiden ett affärsmässigt fokus och ett konstruktivt driv att göra bättre.”
– Johan Lundgren, vd, Fritidsresegruppen

”Mats har en mycket god förståelse för kunden, det här är ett stort fokus inom organisationen – eftersom kunden är det som driver verksamheten.”
– Johan Lundgren, vd, Fritidsresegruppen

”Kopplingen mellan affärer och IT har gjorts väldigt tydlig, vilket haft ett stort genomslag i verksamheten. Mats är drivande men kan ändå lyssna, vilket gör att det skapas ett mycket stort engagemang.”
– Jan Poijes, Head of Front Office Systems, Fritidsresegruppen