Årets viktigaste prioritering 2008 är ingen större överraskning. Det är arbetet med att utveckla affärsprocesser som ligger högst, vilket det varit tre år i rad. På andra plats ligger prioriteringen att attrahera och behålla nya kunder, vilket låg på tredje plats 2006 och 2007. Som en exempel på sätt att utveckla affärsprocesserna nämns Webb 2.0-lösningar och satsningar på sociala nätverk.

Årets uppstickare är innovationer som hamnar på en tredje placering. Denna prioritering låg på en tionde placering 2007 och på nionde plats 2006. Gartners analytiker Dave Aron ser detta som en bekräftelse på trenden att CIO:er blir allt kaxigare. Att bidra till affärsprocesser och innovationer har de gjort tidigare, men först nu ser de sig själv så viktiga som de verkligen är, säger Dave Aron.

- De har helt enkelt fått bättre självförtroende. Som exempel på hur de tänkt utveckla affärsområden och innovationer, svarar många att de ska prioritera sin egen tid bättre, satsa på att skaffa sig större nätverk både inom och utanför organisationen. Jag upplever att de är väldigt aktiva i sin roll.
En av de frågor som hamnar utanför tio-i-topp-prioriteringarna i år är säkerhet. Det förvånar Dave Aron.

– Resultatet för prioriterad säkerhet är förvånansvärt lågt. I vår rapport hamnar säkerhet inte ens bland topp-tio-
prioriteringarna, vilket det alltid har gjort tidigare år.
Vad kan det bero på, tror du?
– Antagligen på att CIO:erna anser att de redan har ett fungerande säkerhetssystem på plats. Det har varit så stort fokus på säkerhet under flera års tid. För fyra år sedan var det en av de högsta prioriteringarna.

En annan viktig fråga os hamnat utanför tio-i-topp-listan, men som ändå blivit allt högre prioriterat i de senaste årens rapporter, är satsningen på grön IT.
- Visst kunde man önska att miljövänligt arbete skulle vara högre prioriterat än vad det är, och vi blev lite besvikna över resultatet. Men det är ändå en fråga som klättrar allt högre på agendan, säger Dave Aron.
- CIO:er är så upptagna med IT affärsutveckling att jag tror att de inte ser miljön som en så viktig fråga som de kanske borde, säger han.

När det gäller tekniska prioriteringar så handlar det om lösningar för Business Intelligence, datorstödd affärsanalys. System som ERP, och CRM ligger högst.
- BPM är fortfarande i topp bland de tekniska prioriteringarna. 30 procent at de tillfrågade svarade att de skulle vilja ha ännu mer tid att utveckla sådana system,.
Att satsa mer kraft på rekryteringar är också en viktig punkt. Bara 27 procent uppger att de har anställda med rätt kompetens på IT-avdelningen.
- Jag träffar många CIO:er i mitt jobb och jag vet att rekryteringar är en riktig utmaning. I många fall är det svårt att hitta rätt kompetens, säger Dave Aron.