Den svenska nätmötesplatsen Marianova är en av den nya trendens pionjärer. De sina bloggare tio öre per unik besökare. Det ger en bloggare som får 2500 unika besök i veckan 1000 kronor extra i månaden.

- Likaväl som att bloggdrottningen Linda Skugge får betalt för det hon skriver på MariaNova vill vi ge andra medlemmar ett erkännande för det arbete de skapar hos oss genom sina bloggar, texter, fotoalbum, receptsamlingar och intressegrupper, säger Malin Stråhle, vd på MariaNova, till Newswire.

Hon betraktar webb 2.0 som ett steg mot internets kärna.
- Internet var i sin ungdom en ideell mötesplats där man hjälpte varandra och delade information. Sedan blev det från mitten av 1990-talet en alltmer kommersiell kanal för envägskommunikation, som en digital tidning. Med webb 2.0 är internets hjärta och själ på väg tillbaka, säger Malin Stråhle till Newswire.

Att betala användare lär också bli en trend som gynnar kvinnor, som enligt undersökningar är flitigare med att blogga och dela med sig av material som foton och annat till övriga användare. I slutändan kan trenden också spridas till annonsörer.
- Annonserna måste integreras med innehållet så de blir mer relevanta för besökarna. Självklart kommer det att vara en fördel för besökarna om de kan få riktad information, säger Malin Stråhle till nyhetsbyrån.