Nu är det dags. CIO-jobbet i all ära, men vem vill inte utvecklas? Och omväxling förnöjer som bekant. Du känner dig helt enkelt redo för en ny och större utmaning. Så vad blir nästa steg?

Det vanligaste karriärombytet för en CIO är att bli konsult, om vi får tro vår egen undersökning CIO Lägesrapport från i fjol där det framgår att 31 procent av 150 tillfrågade har erfarenhet av konsultyrket och att 10 procent ser konsult som nästa steg. Helst vill man fortsätta vara CIO, det gäller för 50,7 procent i studien. Men det finns också de som siktar uppåt i hierarkin – 7,1 procent – mot VD-stolen.

Och de är inte helt fel ute. Visserligen ses CIO-rollen ofta som en specialistfunktion. Men rollen blir stadigt allt mer generalistbetonad och den som sköter sina kort kan myc­ket väl komma i fråga för att leda hela verksamheten. I synnerhet i IT-intensiva företag, eller rena IT-företag.
– Utmaningarna för en vd och en CIO liknar varandra, tycker Elisabeth Stjernstoft, CIO på Citymail, som själv kan tänka sig en framtid som vd.

Hon anser att överblicken över verksamheten och förmågan att tänka strategiskt och driva förändring när så krävs är de främsta gemensamma nämnarna. Men det finns naturligtvis också stora olikheter. Inte minst arbetar en vd mer än en CIO, enligt dem vi har pratat med. Så du måste ha klart för dig att det blir fler timmar på jobbet. Och kanske finns det något mer som du inte har tänkt på? Vi har talat med dem som tagit steget, är på väg att göra det eller på annat sätt har koll på vad det innebär. Här bjuder de på sina bästa tips för dig som går i karriärstankar.

1. Överträffa förväntningarna

Tydlighet är aldrig fel. Däremot får du som vd-aspirerande CIO inte glömma det viktiga: att leverera i din nuvarande position. Bara så kan du verkligen visa vad du duger till och var du kan göra bäst nytta.

Du måste självklart vara tydlig med vad du vill, men än viktigare är att verkligen leverera där du är idag. Det låter som en klyscha, men Jarle Trandokken, vd på Citymail i Danmark, vet vad han talar om. Och visst låter det rimligt.
– Om du inte levererar där du är, vad säger då att du kommer att göra det på en högre position? frågar han retoriskt.
När han säger ”leverera” menar han snarare ”överleverera”.

Själv fick han erbjudandet att som vd vara med och starta Citymails verksamhet i Danmark efter att ha gjort bra ifrån sig som CIO och COO på det svenska bolaget mellan 2002 och 2005. Att han fick erbjudandet tror han berodde på att styrelsen insåg att han skulle klara av att driva upp det danska bolaget – och att han skulle gilla det.
– Om du alltid presterar mer än vad din nuvarande roll kräver av dig kommer du att uppfattas som en som vill mer, säger han.

Jarle Trandokken avråder den som är intresserad av att bli vd från att lägga allt för stor energi på att tala om det. Han själv skulle vara lite försiktig med att välja en sådan person för ett vd-jobb. Det är bättre att visa vad du går för i handling. En person som är framgångsrik och visar att han eller hon uppskattar sitt jobb och och har kul på jobbet idag är troligen ett bättre vd-ämne än en som lägger all energi på strävan uppåt.

Hans efterträdare som CIO, Elisabeth Stjernstoft, menar att det är viktigt att identifiera sina drivkrafter – och använda dem. – Det behöver inte vara så märkvärdigt, det kan vara utveckling, revanschlust eller utmaningar. Men det viktiga är att du hittar vad som driver dig, för att kunna utnyttja det som motor i ditt arbete, säger hon.

Annars är det lätt att tappa fokus och driv. Och en person som saknar det har inte särskilt goda utsikter att nå vd-rollen.
Dessvärre är det inte självklart att ditt hårda arbete syns och uppskattas. Därför måste du själv se till att det du gör syns, så att du får credit för det.
– Det handlar inte så mycket om att framhäva sig själv, utan snarare om att göra det till en vana att rapportera regelbundet till sin chef.

2. Se till att vara välutbildad

Vilja, glöd och driv i all ära – men saknar du nödvändiga kunskaper lär du knappast komma ifråga för vd-rollen. Tänk noga över vad du behöver komplettera med för
studier för att bli ett helgjutet vd-ämne.

Det kanske är sent att börja tänka på det nu, men bättre sent än aldrig. För att klara livet som vd måste du ha en stabil grund. Helst en bred akademisk utbildning med en god portion ekonomi. Och om sådan saknas bör du komplettera.
– En kurs i ekonomi är nog bra att gå om man känner att det är ett svagt område, säger Anki Udd, ledarskapskonsult på Ledarna.

Ulf Wallin, som är vd på Consafe Logistics sedan två år och tidigare var CIO på Nobel Biocare, håller med. Han vill trycka särskilt hårt på ekonomin och är tveksam till om en kortare kurs är nog för någon som saknar ekonomisk utbildning sedan tidigare.

– Lägg ordentligt med tid på att skaffa en grund i ekonomi. Även om du inte har huvudansvar för ekonomifunktionen måste du ha goda kunskaper inom området, råder han.
Precis som Ulf hade Jarle Trandokken bra på fötterna redan från början med en bred och gedigen akademisk utbildning. Därför var inte utbildning något han funderade kring när han tackade ja till att starta Citymail Danmark. Å andra sidan, tror han inte att han hade fått erbjudandet om han inte hade haft den utbildning och erfarenhet han redan hade.

– Vd-rollen innebär ju att du får ett större ansvar och måste ha inblick i fler områden än som CIO. Därför är en bred utbildning viktig, men också en god analytisk förmåga.

Anki Udd påpekar också att den analytiska förmågan sätts på hårt prov som vd. Dess­utom måste du kliva upp och skaffa överblicken, inte stanna kvar i ”dina” områden.
– Det är annars lätt hänt, om man tidigare har arbetat konkret med verksamheten, att inte kunna låta bli att stoppa fingrarna i syltburken. Men det måste du undvika eftersom vd:n ska ägna sig åt mer övergripande uppgifter i ett företag, säger hon.
Bred utbildning eller fortbildning är förmodligen en nödvändig del i ditt karriärbygge. Om du har tur kan du få företaget att bekosta kurser och utbildningsprogram.
Men det beror förstås helt på hur företaget ser på dig och dina planer. Om du har otur betraktas personer som vill framåt och uppåt som hot. Så om du inte har gjort det tidigare – känn av läget!

3. Odla ledaregenskaper

En vd måste visserligen ha en bred kunskap kring ekonomi och verksamhetsstyrning, men somliga egenskaper är rent oumbärliga, nämligen ledarens. Hitta dina ledaregenskaper och bygg dem starkare.

En ledare måste vara en god ledare. Vilka andra självklarheter tänker vi bjuda på, undrar du. Nå, i just det här fallet tål det att upprepas: En vd är en ledare och hans eller hennes framgång hänger på just förmågan att leda. Det spelar ingen roll hur duktig du är på det företaget gör, eller på verksamhetsstyrning eller ekonomi. Hör du inte till gräddan när det gäller ledare kommer vd-rollen att bli för tuff – och förmodligen halkar du snart tillbaka ner.

– I perioder när företaget har problem finns det en person som både i teorin och praktiken är ytterst ansvarig för att fylla på med motivation och energi i organisationen, och det är vd:n, säger Jarle Trandokken.

Ett område som är synnerligen viktigt för en god ledare, påpekar Ulf Wallin, är kommunikation. Du måste kunna förmedla sådant som företagets mål och strategi dels ut i organisationen, dels mot styrelsen.
– Som vd måste du lära dig hur styrelsen fungerar och hur du kommunicerar med den. Det är något annat än vad de flesta CIO:er är vana vid, säger han.

En god ledare har förstås också koll på de olika delarna av företaget. Jarle Trandokken pekar på vikten av denna breda kunskap. Och han lyfter särskilt fram personalsidan. Det är kanske inte så många som ägnar den särskilt mycket tanke, men hans erfarenheter från Citymail i Danmark visar att den är extremt viktig för att få tag i rätt personer.
– Det är viktigt att du blir ett bra bollplank för din HR-chef, även om det kanske inte verkar så med tanke på att de flesta idag inte lägger särskilt stor vikt vid det.

4. Sikta på rätt företag

Vilket företag du arbetar på idag påverkar dina möjligheter att bli vd. I synnerhet om du siktar på att ta över vd-stolen i samma företag. En mer framkomlig väg är att sikta på en vd-stol utanför väggarna.

En CIO på ett byggföretag har förmodligen en grumligare utsikt mot vd-stolen än en CIO på ett IT-intensivt företag. Det menar Elisabeth Stjernstoft som menar att hon själv sitter på rena katapultstolen till vd-rollen i något av ­Citymail-bolagen.
– Citymail är ett IT-företag. IT är inte ett stöd till vår verksamhet, den är en del av vår kärnverksamhet. Därför tror jag att jag har goda chanser, säger hon.
Hon tar det inte ur tomma luften. Jarle Trandokken, vd för Citymail Danmark, var ju som sagt hennes företrädare.

Det här tipset är förstås inget för en kortsiktig lösning. Men om du är beredd att kliva upp, inte bara i fråga om ansvar utan också i fråga om arbetsbörda, är du förmodligen beredd att vänta lite. Å andra sidan kanske inte en vd-roll i samma koncern är det mest lämpliga. Anki Udd på Ledarna menar att det kan vara rent olämpligt att gå ut för tydligt med sitt önskemål om avancemang i det egna bolaget.
– Då kan du komma att ses som en konkurrent och det kan uppstå en rätt jobbig ­situation som knappast lär leda dig fram till vd-stolen i det företaget, säger hon.

En bättre idé kan vara att sikta på ett vd-jobb i något annat bolag. Men det är väldigt olika mellan olika företag och rådet blir återigen att känna sig för vad som är okej.
– En del företag uppmuntrar verkligen folk som vill framåt och tar för sig, medan andra ser sådana personer som ett hot.

5. Vårda ditt nätverk 

Ingen karriärist klarar sig särskilt bra utan ett bra affärsnätverk. Det vet du förstås, men hur sköter du ditt nätverk? Genom att ägna en tanke åt det då och då kan du frigöra möjligheter till avancemang som du aldrig hade fått annars.

Elisabeth Stjernstoft påpekar hur enkelt det faktiskt kan vara.
– Skicka ett mejl och tacka för senast eller skicka en hälsning till jul eller en födelsedag. Det behöver inte vara så komplicerat, säger hon.

Självfallet ser hon själv till att gå på alla events och ”company meetings” som koncernen anordnar. Det är förmodligen något som de flesta som siktar uppåt vet och gör. Men det som verkligen gör skillnad är hur du uppför dig på sådana möten. Elisabeth Stjernstoft, som är öppen, spontan och gärna pratar med folk, påminner om att det inte räcker att bara finnas på samma möte eller event som andra viktiga människor.

– Du måste förstås se till att gå fram till folk och hälsa. Presentera dig och prata med människor! 
Hon har nyligen avslutat ett ledarskapsprogram för kvinnliga chefer inom Ruter Dam, vilket inte bara har utvecklat hennes ledarskap. Framför allt har hennes affärsnätverk vuxit radikalt. Ruter Dam engagerar och samlar personer med lång och gedigen erfarenhet av företagsledning. Och de mentorer deltagarna får är vd:ar för de största bolagen i Sverige.

Anki Udd talar också om vikten av att vårda sitt nätverk. Givetvis är det viktigt att tala om för personerna i nätverket att du faktiskt är intresserad av ett vd-jobb.
– Sådana poster brukar ju inte annonseras ut i särskilt hög grad, därför måste du själv tala om för omvärlden att du är intresserad av att röra på dig.