De kallas ”the MeWe Generation” – personer födda på senare delen av 80-talet. Både ”me” och ”we”, alltså – ndividualistiska och sociala på samma gång.

En av de som myntade begreppet, Thomas Fürth på forskningsföretaget Kairos Future, förklarar att de vet att framgång föds ur det egna sociala nätverket. Formella titlar, positioner och betyg från utbildningar har mindre värde. Därför är de mästare i att vårda och utveckla sina nätverk.

Thomas Fürths studier av hur 80-talister fungerar och tänker visar på en rejäl klyfta mellan de unga och de äldre som ska anställa dem – förmodligen 60-talister.
– De här personerna är svåra att fånga, eftersom de har mycket tydliga idéer om vad de vill. Men de är också svåra att behålla, eftersom de är otåliga, säger Thomas Fürth.

Den här otåligheten i kombination med att de tänker och agerar i grupp, med sina kollegor och vänner, gör att det kan vara lätt att ”bli av med en halv avdelning om inte chefen funkar”, som Thomas Fürth uttrycker det.
– De strejkar inte, och skriver inte protestlistor som tidigare generationer gjorde. De sticker bara.

För en arbetsgivare innebär den här generationen alltså särskilda utmaningar. I synnerhet som den formligen kommer att välla in på företagen de närmaste åren, i takt med att de sena 40-talisterna slutar och ska ersättas.

Då blir MeWe-folket för många för att de kvarvarande 60-talisterna ska kunna ”hålla emot”, som Thomas Fürth uttrycker det.
– Särskilt som 70-talisterna snarare dras åt MeWe-hållet än åt 60-talisternas håll.

För att fånga in 80-talisterna måste du vara tydlig, framhåller han. Det här är en generation som vill veta vara gränserna går. Inte för att de strävar efter ett auktoritärt samhälle (”det vet de inte ens vad det är”) utan för att de behöver veta vad de själva kommer att kunna få ut av ett jobb eller ett projekt.

– Det här kan skapa problem, eftersom i synnerhet 40- och 50-talisterna var sådana gränsöver­skridare. Jag kallar dem Pippi Lång­strumpare. Men om du inte är tydlig mot dina 80-talister är risken stor att du inte bara tappar dem, utan att du inte ens får in dem i din organisation.

Det otåliga och supersociala beteendet, där pengar och prylar inte är ett mål i sig utan ett medel för att nå viss status genom sin personliga stil, är bara en sida av MeWe-generationen. En annan är deras bild av vad arbetslivet faktiskt är.

Thomas Fürth berättar om en ungdomspanel han använde för ett tag sedan, där en kille ställde den retoriska frågan: ”Varför ska jag jobba extra på ICA när jag kan tjäna pengar på att sälja drinkar i Second Life?”

– Inom kanske 10–15 år kan företag få konkurrens om arbetskraft från helt nya håll, som de här virtuella världarna. Det är inget som kommer att försvinna. Tvärtom.

Äldre generationer behöver naturligtvis inte anamma de ungas värderingar eller sätt att tänka. Det avgörande är att de förstår hur de unga fungerar och tänker. Men som i alla möten mellan personer ur olika kulturer – som det här faktiskt i någon mån rör sig om – räcker det inte att en part förstår den andra. Även de unga måste lära sig hur de äldre generationerna tänker i stort och vilka värderingar de styrs av.

– Då är kanske ett omvänt mentorskap inte så dumt, i synnerhet ett där både adept och mentor lär av varandra, säger Thomas Fürth.