Kvantkryptering är en av de mest avancerade krypteringsformerna, och har tagits fram för att skydda känslig datatrafik, till exempel pengatransaktioner via nätbanker.

Än så länge är det få som använder sig av tekniken, som kräver speciell hårdvara och bygger på laser som sänder ut ljuspartiklar via optisk fiber eller luften. Men banker och företag i Österrike har börjat testa systemet.

Metoden har ansets absolut säker eftersom den bygger på kvantmekaniken, där objekt inte kan mätas eller manipuleras utan att förändras. Därför kommer alla kopieringsförsök att upptäckas i form av brus.

Men nu har Jan-Åke Larsson, docent i tillämpad matematik vid Linköpings universitet tillsammans med studenten Jörgen Cederlöf hittat en möjlighet att knäcka krypteringen.

- Bekymret gäller autentiseringen, som ska säkerställa att det meddelande som kommer fram är detsamma som det man skickade. Vi har granskat systemet som helhet och kommit fram till att autentiseringen inte fungerar som tänkt. Säkerheten i den nuvarande tekniken är inte tillräcklig, säger Jan-Åke Larsson.

Men de båda forskarna har ett förslag på hur man kan förbättra kvantkryptot.
- Det vi har gjort är lagt till ännu ett säkerhetsmoment i autenticeringsprocessen. Det gör att vi är tillbaka där vi började, och då har annan forskning visat att det här systemet är helt säkert, säger Jan-Åke Larsson.