Corporate Storytelling innebär att man använder sanna berättelser från organisationen för att marknadsföra sig. CIO Sweden frågade experten och föreläsaren Matts Heijbel hur IT-chefen kan dra nytta av tekniken.

Vad innebär Corporate storytelling?
- Varje företag och organisation har en kultur, och den kulturen byggs upp av en rad sanna berättelser och anekdoter som inträffat på företaget. Corporate storytelling innebär att samla ihop eller skörda de här berättelserna från medarbetarna, välja ut dem som bäst representerar den bild man vill ge av företaget eller organisationen och presentera dem på ett dramaturgiskt sätt i syfte att marknadsföra sig och stärka sitt varumärke.

Hur kan det användas?
Det kan användas internt för att stärka företagskulturen och exemplifiera för nya medarbetare hur det fungerar på arbetsplatsen. Det kan också användas för extern marknadsföring. Genom att sprida berättelser om ett företag till kunderna bygger man varumärket. Det finns två poler av berättande, faktuellt och emotionellt. Faktuellt innebär att man levererar siffror och statistik. Storytelling är emotionellt, det baseras på känslor, säger Matts Heijbel.

Hur hittar man historier och hur vet man vilka man ska använda?
- Det första man ska göra är att fundera ut vilken bild det är man vill ge av sin organisation. Vilka är vi? Vad har vi gjort? Sen gäller det att samla ihop berättelser från medarbetarna. De sitter på ett berättelsekapital, och det vet sällan om det. De vet att det händer saker i deras vardag som de ibland berättar om på fikarasten, och det gäller att fånga upp de här berättelserna. Sen väljer man ut de historier man är stoltast över, och som bäst representerar den bild man vill ge av företaget. Storföretag som till exempel Ikea har en hel kultur-avdelning som bara sysslar med att samla upp Ikeahistorier från varuhus runt om i världen. De använder kunskapen internt, för att när de startar upp nya varuhus exemplifiera för nya anställda hur det fungerar på Ikea.

Kan man som CIO använda Corporate storytelling för att till exempel sälja in IT-projekt hos vd?
- Ja. IT chefer kanske tänker att storytelling inte har något med IT att göra, men då säger jag att de har fel. IT-människor är ofta omringade av faktuell information, och många kanske fastnar i att presentera fakta och siffror. Men istället för att berätta för vd att ett projekt var lyckat för att det innebär en si och så procentuell ökning av något kan man hitta en berättelse som konkret illustrerar hur organisationen kunnat dra nytta av projektet. Att vara IT-chef innebär att man ofta står inför utmaningen att förklara teknik för en vd som inte kan och i värsta fall inte ens intresserar sig för IT. Då är storytelling en bra metod för att förklara och få ledningen att hänga med i det man pratar om. Storytelling handlar om att utnyttja sanna berättelser som redan finns i företaget. Man behöver inte gå till en reklambyrå eller marknadsföringsexpert för att få ut sitt budskap. Det gäller bara att skörda de historier som redan finns ute i organisationen och sätta dem i arbete.