Datainspektionen har nyss upprepat en enkät de gjorde om kameror för tre år sedan. Av de skolor som inte använder kameror svarade en femtedel att de funderar på att börja.

En kamera som riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde behöver ha tillstånd från länsstyrelsen. Men för kameror på skolor gäller personuppgiftslagen.

- Tyvärr är det många skolor som inte vet att det finns lagstiftning som reglerar hur övervakningskameror får användas inomhus och var de får sitta för att inte inkräkta på den personliga integriteten, skriver Erik Janzon på datainspektionen som leder projektet.

Enkäten om kameror är en del av en större undersökning om hur skolor hanterar personuppgifter.

Källa: Datainspektionen