Koder, utvärderingar av produkter och svar på specifika frågor kring applikationer. Det finns mycket man kan hitta svar på över nätet när man jobbar med IT.

En studie av undersökningsföretaget Zoomerang som gjordes på uppdrag av det digitala biblioteketsföretaget Safarai Books Online visar att nästan nio av tio, 85 procent, av CIO:er och andra som jobbar på IT-avdelningen tillbringar två timmar varje arbetsdag med att göra research på nätet som behövs för olika jobb, skriver CIO Magazine.

IT-personalen uppger att de anstränger sig för att hitta pålitliga och uppdaterade källor genom att kolla om avsändaren är betrodd, om sajten med informationen har fått bra betyg av andra eller om de hittat informationen på ett forum eller i en tidning de litar på.

Men trots ansträngningarna uppgav nästan hälften, 45 procent, att de använt information på nätet som i efterhand visat sig vara felaktig. Ofta har den inkorrekta informationen fått konsekvenser för företaget. 15 procent uppgav att det lett till att en komponent i IT-nätverket inte fungerat som det ska.

3 procent hade fått klagomål från interna eller externa kunder efter att ha förlitat sig på felaktiga uppgifter, 15 procent hade fått buggar i mjukvaran och 5 procent hade inte kunnat avsluta sina projekt som följd. Över sex av tio, 65 procent, önskar att deras chef skulle ge dem tillgång till expertinformation som är specifik för deras roll i företaget.

Undersökningen gjordes i slutet av april bland 225 professionella IT-arbetare.