En engelsk undersökning visar att kvinnor tänker på sex trettiofyra gånger under en arbetsdag. För män uppges siffran vara ännu högre och den lär knappast minska i takt med att antalet sex-spam ökar.

De ovälkomna
spamen är irriterande och kan leda till såväl sexuell frustration och överansträngda musfingrar. Men vad värre är: sex-spam är en kostsam tidstjuv. Detta konstaterar säkerhetsföretaget Halon security som genomfört en undersökning för att kartlägga hur sex-spam påverkar företagen.

Enligt
säkerhetsföretagets undersökning tar det i genomsnitt fyra sekunder för en anställd att läsa och radera ett sex-spam. Om den anställda tjänar 200 kronor i timmen och får trettio sex-spam om dan innebär det att spamen kostar företaget 120 kronor per anställd och månad.

Eftersom en del av de anställda enligt Halon Security" kan behöva lite extra tid för att komma tillbaka" efter det att de mottagit ett mail med sexuellt innehåll kan man anta att kostnaden för dessa lättchockerade, alternativt överkåta, medarbetare är ännu högre.