Den sparkade IT-teknikern uppges medvetet ha saboterat myndighetens datasystem. För ett år sedan uppdagades det misstänkta sabotaget och nu är man på väg in i en rättslig process. Skatteverket menar att den anställde medvetet saboterat systemen, motivet ska ha varit en konflikt med en mellanchef. Den anställde IT-teknikern har i medier svurit på att han är oskyldig, och att allt bottnar i trakasserier från sin chef.

Efter IT-haveriet såg Skatteverket över sina säkerhetsrutiner. Håkan L. Johansson är kontorschef på avdelningen verksamhetsstöd och underhåll och det är han som hanterat ärendet med den sparkade IT-teknikern.

Vad har ni lärt er av det inträffade?
- Vi har lärt oss att vi måste fortsätta att regelbundet se över våra säkerhsetsrutiner. Dessutom har vi fått en påminnelse om hur viktigt det är att löpande se över vilka behörigheter som finns i organisationen.

Har ni ändrat era rutiner efter det inträffade?
- Nej. Vi gick igenom rutinerna men vi ändrade faktiskt ingenting. Vi tyckte inte att vi hade anledning till det.

Hur ska ni göra för att något liknande inte händer igen?
- Det är svårt. Problemet är att man har en människa som har ett jobb att utföra. Man måste kunna lita på att den personen inte har som avsikt att förstöra.

Håkan L. Johansson är visserligen den sparkade IT-teknikerns chef, men ett par steg upp i hierarkin från den mellanchef som anklagas för trakasserier. Håkan L. Johansson känner inte alls igen de påståenden som IT-teknikern gått ut med i media.
- Hans påståenden förvånade mig verkligen. Det har inte varit någon konflikt, säger han.

IT-teknikern har också uppgett att han suttit isolerad i ett eget rum i flera år, totalt utfryst av hans mellanchef och sina kollegor.
- Det stämmer absolut inte. Den här personen har aldrig varit isolerad.