Viktor Dellmar, CIO på Sodexho.
Ikväll lanseras den första Google-telefonen. Skulle den kunna vara intressant för er?
- Tveksamt. Det vi i första hand har behov av är "smarta mailmobiler" som erbjuder hög säkerhet och låg inlärning parat med låga kostnader för administration/underhåll. Där tror jag att BlackBerry, som är en mycket mogen produkt för företag, är överlägsen Googles kommande mobil som sannolikt vänder sig till i första hand konsumentledet och mindre företagare.
Hur intressant är det med smartphones för er?

- Mycket intressant. Vi använder BlackBerry sedan de introducerades i Sverige och genom mätningar vet vi att våra medarbetares tillgänlighet ökat samtidigt som vi fått nöjdare medarbetare som känner mindre stress genom kontinuerlig mobil hantering av e-post.


Mats Rehnqvist, CIO på Anticimex.

Snart lanseras den nya googletelefonen. Hur intressant är den för er?
- Det beror på. Anticimex plattform bygger på Windows Mobile. Stöder Google detta, så kan det vara intressant på sikt.
Är smartphones intressant för att förbättra verksamheten på
Anticimex?

- För oss är smartphones högintressant.
Hur tror du att Googletelefonen kommer att te sig om man jämför med andra typiska företagsmobiler på marknaden?
- Kommer den att fungera tillsammans med Windows Mobile, så tror jag på den.

Peter Schmidt, CIO på OKQ8
Är smartphones intressant för OKQ8?

- Smartphones är det överlägset bästa sättet att skapa enkel tillgänglighet. Medarbetarna blir allt rörligare och mejl är idag ett lika vanligt medium som telefonen.
Snart lanseras den första Googletelefonen med en massa inbyggda Googlefunktioner. Skulle det kunna vara något för er?
- Vi har etablerat oss i Microsofts lösning sedan ett antal år och ser inga direkta skäl att byta. Om vi stod inför ett införande skulle vi absolut utvärdera Googles telefon. Om integrationen med Microsofts lösning blir bra skulle det kunna bli ett fint komplement för oss.
Hur tror du att telefonen som kallas G1 kommer att kunna konkurrera med andra avancerade telefoner på marknaden?
- Jättesvårt att säga, men hittills har i princip alla nya produkter lite barnsjukdomar. Konkurrens är hursomhelst alltid välkommet.