Som sann konspirationsteoretiker har jag genom åren sett djävulen i ett gäng detaljer. Nu senast har jag snöat in på debatten om huruvida det är ROI (Return on Investment) eller TCO (Total Cost of Ownership) som bör användas för bedömningen av IT-relaterade investeringar.

Särskilt aktivt har denna fråga diskuterats i affärssystemsbranschen. I våras hade jag det stora nöjet att agera ordförande för en konferens om effektiva affärssystem på Grand Hôtel i Stockholm. Över lunch hölls en paneldiskussion mellan affärssystemsleverantörernas vd:ar. Och det var en tämligen unison bild som lyftes fram.

Att TCO
är ett vettigt underlag för valet av affärssystem är numera de flesta rörande överens om. Det vill säga att räkna fram en totalkostnad, där även framtida uppgraderingar räknas in, istället för att stirra sig blind på den initia­la licenskostnaden. Det har traditionellt sett varit något som bara mindre leverantörer propagerat för. Men nu har alltså även de stora omfamnat idén.

Så långt är allt bra, men plötsligt vaknar Tomas Tvivlaren i mig. Varför detta snabba åsiktsbyte? Har medvinden för TCO blivit så stark att det enda valet är att ge sig in och konkurrera? Men lite konstigt är det då exempelvis SAP samtidigt höjer sin underhållskostnad. Efter lite tänkande växer en alternativ tolkning fram…

Leverantörerna är helt enkelt rädda för att förlora kunder. Från att tidigare ha varit låst vid en leverantör som stod för all funktionalitet har SOA och SaaS skapat ett scenario där ­köparen inte behöver vara trogen.

Istället köper man de tjänster man vill ha från de leverantörer man vill ha, och integrationskostnaden är i det när­maste försumbar (jag hårddrar lite…). I nästa steg kommer vi att få se tjänstemäklare som levererar exakt den IT-miljö företaget behöver till dagspris, från en godtycklig samling leverantörer under priskonkurrens. Gröten, brödet och vattnet är helt enkelt utbytbara…

Med detta i åtanke är det självklart att leverantörerna gör sitt yttersta för att få kunderna att tänka i termer av livscykel och långa relationer!

De vet
att den ökade rörligheten inom kort kommer att göra deras nuvarande affärsmodeller föråldrade, och att marginalerna från tidigare snart är ett minne blott.