Budgeten sätter ramarna för allt du gör. Men de flesta CIO:er utsätts för ett hårt långsiktigt tryck. Så gott som överallt skärs IT-infrastruktur ner med osthyvel, några procent varje år. Det finns bara en väg ut ur räv­saxen. CIO:n måste vara offen­­siv. Det säger Niklas Zandelin, vd på analysföretaget Exido.
– Bara den CIO som förstår affärsidén, har bra förslag och som säger till sin vd att ”jag kan hjälpa dig att göra bättre affärer” – bara han eller hon kan räkna med att expandera.

I Sverige utgör IT-budgeten i snitt 7 ­procent av företagens totala kostnadsmassa, enligt Exido. Niklas Zandelin tycker att det är en bra siffra om man jämför internationellt.
– Vi ligger rätt bra till. Svenska företag IT-fierades tidigt. Men vi riskerar att tappa försprånget, säger han.

Ett annat sätt att titta på IT-budgeten är i relation till företagets omsättning. Enligt färska siffror från analysföretaget Radar Group kan vi i så fall konstatera att svenska företags IT-budget ligger på i snitt 4,3 procent av omsättningen. Men det skiljer sig starkt mellan olika branscher.
– Vi ser att byggbranschen lägger minst på IT, 2,2 procent av omsättningen, medan de som ligger i topp är bank/finans med 8,6 procent. Och sedan fördelar sig de andra branscherna där emellan, säger Hans Werner, vd för Radar Group.

Visst utsätts
IT-budgeten för tryck. Men kanske inte så hårt som man kan tro. Radar Groups siffror, från i somras, vittnar faktiskt om att den svenska IT-budgeten – som totalt ligger på 155 miljarder – kommer att öka. Närmare bestämt med 4,5 procent 2008, 4 procent 2009 och 5 procent 2010.

Är det bra med hög IT-budget?
– Ja, om man driver tesen att IT är avgörande för ett företags konkurrenskraft, vilket vi gör, är det viktigt att ha tillräckliga resurser att röra sig med. Du måste ha en tillräckligt stor budget för att kunna styra din organisation på ett effektivt sätt. Men pen­garna måste förstås gå till rätt saker.

IT-BUDGET: 155 000 MSEK/TILLVÄXT 2009: 4 %

Mer pengar 2009.
Trots kärvare konjunktur får IT-sidan mer i plånboken. Mest pengar kommer att gå till IT som sänker drift- och förvaltningskostnader på sikt.
Källa: Radar Group

I sitt index, som är baserat på data från 1 700 företag, tittar Radar Group bland annat på hur IT-budgeten fördelar sig mellan tre poster: att köra driften (run), att effektivisera verksamheten (optimize) och att driva verksamhetsförändring (transform).Och ju mer som läggs på de två sistnämnda posterna, desto bättre.

Även Hans Werner tycker att Sverige positionerar sig relativt bra internationellt. Och då särskilt om man tittar på vart pengarna går.
– Så länge andelen som läggs på drift och underhåll sjunker i förhållande till vad som läggs på effektivisering och verksamhetsförändring är det bra. Om en större andel låg på drift hade det varit för mycket.

I Europa
lägger man, enligt Radar Group, 3,5 procent av omsättningen på IT, vilket är mindre än Sveriges 4,3 procent. Det kan tolkas på två sätt: antingen som att svenska företag är mindre effektiva, eller som att vi är mer effektiva eftersom vi lägger mer på IT. Enligt Hans Werner bör siffran tolkas positivt. Han anser att svenska företag lägger mer på rätt ställen.
– I Sverige lägger vi 44 procent av IT-budgeten på drift, 26 procent på effektivisering och 30 procent på IT som driver verksamhetsförändring. Det kan jämföras med europasnittet, där bara 24 procent läggs på IT för verksamhetsförändring.

Enligt Radar Groups prognos ligger alltså IT-budgeten relativt stabilt. Inga stora förändringar är att vänta om man ser till kronor och ören. Vad som däremot kan komma att ändras är vad pengarna går till.

Hans Werner är just nu i full färd med att titta på hur det nya konjunkturläget påverkar IT-budgetarna och hur företagen prioriterar. Och han märker en tydlig skillnad.
– Typiskt just nu är att man investerar stort i IT som kan minska förvaltningskostnaderna – sådant som kan spara pengar på sikt är högt prioriterat.

FOKUS PÅ FÖRÄNDRING
Svenska CIO:er lägger mer på förändrings-IT än Europeiska. Run: serverdrift. Optimize: konsolidering/virtualisering etc. Transform: ERP, SCM, processer.
Källa Radar Group

I klartext betyder det att allt som har med effektivare infrastruktur att göra, som virtualisering och konsolidering är hett. Dessutom tittar man på möjligheterna med outsourcing och på nya licensformer, som Software as a Service, SaaS.
– Allt som kan få ned kostnaderna på infrastruktursidan får kosta. Man är villig att ta investeringskostnader idag för att få ned löpande kostnader på sikt, konstaterar han.

Det som bromsar in lite är däremot mer verksamhetsnära IT, som investeringar i BI och CRM. Sådana satsningar lär med stor sannolikhet ställas in eller senareläggas i takt med att företagen blir mer försiktiga. Lågkonjunkturen innebär ett ökat kostnadsfokus och mindre riskvilja.
– Pengarna försvinner inte, men man investerar försiktigare. Nu vill man få ut värde av befintliga investeringar, vilket kan innebära att man i visssa fall bromsar in nya projekt.

Finns det risk att företagen blir för snåla?
– Nej, jag tror inte det. Den genomsnittlige CIO:n jobbar enligt en fastlagd strategi för investeringar i cykler om 2–3 år, så det påverkas inte så mycket. Men med sådant som ligger direkt på ledningsnivå kan man tänkas börja bli mer försiktig.

Hur ska man ta höjd för förändring?
– Det gäller att jobba långsiktigt, framför allt med att få ned kostnaderna för drift och förvaltning. Då frigör man resurser som kan användas för förändring och innovation. Vi får inte sluta satsa. IT är alldeles för viktigt i detta kalla högkostnadsland för att man ska kunna bortse från det. ]