Hur ser budgetprocessen ut?
– Vi startar i början av september och håller på till i slutet av ok­tober då den läggs fram för SvD:s styrelse. Under verksamhetsåret gör vi månadsvisa uppföljningar och avstämningar. Eftersom förutsättnin­garna när budgeten görs ofta ser annorlunda ut senare på året gör vi då även prognoser över kostnads­utvecklingen.
– Vi förankrar budgeten i Stockholm med vår styrelse här, och
sedan fattas besluten av Schibstedts styrelse i Norge.
– Jag lägger fram min syn på vad som behöver göras, jag talar om vad det i så fall kostar – och för det mesta brukar det gå igenom. Min erfarenhet är att om man klart och tydligt förklarar situationen med olika handlingsalternativ och har bra på fötterna med argument, då väger det väldigt tungt. Och så försöker jag förstås undvika ”tre bokstäver” – alla tekniska förkortningar som branschen vimlar av.

Vad räknas till IT-budgeten, vilka är de största posterna? – All traditionell IT räknas, plus alla kostnader för skrivare och all fast telefoni. Vi har outsourcat en stor del av LAN- och närservice. Helpdesk kostar mycket – det beror på att vi ger närservice från 08:00 till 00.30, då tidningen går i tryck.

Har IT-avdelningen några intäktskrav på sig?
– Nej inga direkta intäktskrav. Vi utför dock tjänster för våra dotterbolag och andra Schibstedbolag, vilket vi tar betalt för motsvarande marknadspriset för liknande tjänster. De flesta kostnader fördelas internt på respektive avdelning efter vissa fördelningsnycklar.

Hur har budgeten förändrats över åren? Vilka poster har vuxit och vilka har minskat?
– Kostnaderna för driftstopp och tekniska problem har verkligen minskat. Användarna upplever att systemen är lättare att hantera och felanmälningarna har blivit väldigt mycket färre. För det mesta fungerar produktionen felfritt nu för tiden, faktiskt. Och det är en utveckling som förmodligen kommer att fortsätta in i framtiden, med ständigt minskade kostnader.
– Servermiljöerna har blivit mer och mer komplexa, men där har vi å andra sidan en god prisutveckling.

Vem godkänner och stämmer av budgeten?
– Vår styrelse godkänner budgeten slutligt.

Hur påverkas budgeten löpande över året?
– Mycket och inte alls. Det här är en föränderlig bransch och det kan mycket väl dyka upp idéer som inte fanns i början på året. Ett exempel är att vi startade prenumerationsförsäljning i Åre, vilket kostade en hel del. Å andra sidan omförhandlar jag rader av kontrakt kontinuerligt och brukar kunna få till stånd sänkta kostnader här och där. Sammanlagt har det gått ganska jämnt upp hittills.

Hur får man pengarna att räcka? Hur säkrar man långsiktiga investeringar?
– Vi följer upp väldigt noggrant, månad för månad, faktiskt. Det är bästa sättet att göra det på, och vi har mycket god kostnads­kontroll, vill jag påstå.