Två tredjedelar Mac, en tredjedel PC. Så ser maskinmixen ut bland de 20 personer som jobbar på köpsajten Blocket.
- Vi är väldigt mac-iga av oss, majoriteten använder mac i jobbet och har gjort det länge. Men de flesta gjorde det faktiskt inte innan de började på Blocket, säger Richard Bergman som är sajtchef och COO på Blocket.

Att företrädesvis använda Mac är ett aktiv val. Beslutet fattades av ledningen för fyra år sedan - i första hand av säkerhetsskäl.
- Vi har ett genomgående säkerhetstänk och det innebär att vi inte vill ha en massa okrypterade hårddiskar på vift, på laptops som kan tappas bort eller bli stulna. På PC är det krångligt att kryptera, men på Mac finns enkel och bra kryptering, det räcker med att bara kryssa i en ruta.

En annan avgörande fråga var det faktum att de flesta som jobbar på Blocket är utvecklare. Utvecklingen görs i Linuxmiljö och även den fungerar bättre på Mac än på PC enligt Richard Bergman.
- Vi är ett typiskt internetföretag och därför har vi ingen nedärvd gammal klientserver-miljö som kräver pc, konstaterar han.

Maskinerna som används är främst bärbara laptops, Macbook. Dessutom är det några som kör Mac mini. Operativsystemet är Apples Leopard med Microsoft Office, som huvudsaklig tillämpning. Och utvecklingen sker alltså i Linux.

De anställda
är i huvudsak utvecklare och programmerare som jobbar på Mac, samt det Richard Bergman kallar ”internetmänniskor” som jobbar med dokument och mail och dit han själv räknar sig. Försäljningsavdelningen och kundtjänsten är outsourcade och där är det fler som kör PC, men de senaste åren har allt fler gått över till Mac även där, enligt Richard Bergman.

Men
det är ändå viktigt att ha några PC på plats, betonar han. Användarna kör trots allt oftast PC och då måste man kunna testa ordentligt hur de tjänster som utvecklas fungerar på pc. Dessutom körs ekonomisystemet på PC.
- Ekonomivärlden är väldigt PC, säger Richard Bergman.

Är det inte dyrare med Mac?

- Nej för det är så stabilt och felfritt. Vi har mycket problem med PC, medan macarna bara funkar. Om vi skulle köra PC fullt ut skulle vi behöva anställa en PC-tekniker, speciellt med tanke på våra krav på kryptering.