SAS Institute
”Det räcker inte längre med OLAP och rapporter”

Amerikanska SAS Institute har 45 000 beslutsstödsinstallationer i 109 länder. I sin vänstra ringhörna ställer amerikanerna upp med chefsarkitekt Börje Edlund.

Vad erbjuder ni inom BI?
– Vi har hela kedjan: datahantering, integration, analys och rapportering. Lösningarna hanterar affärsproblem i processer där man behöver mer insikt om marknad, kunder, risker eller personalkostnader för att hantera verksamheten effektivt.

Hur skiljer ni er från era konkurrenter?
– Vi är inte knutna till vissa affärssystem eller databaser. Det räcker inte längre med OLAP eller rapporter som beslutsstöd, så vi erbjuder även BA, business analytics. Vi har många konkurrenter inom BI-delen, och SPSS på enbart BA – men ingen annan erbjuder båda delarna som vi gör.

Hur ser marknaden ut?
– Vi finns på de flesta storföretag och används oftast strategiskt. Konsolideringen på marknaden fortsätter, men SAS förblir självständigt. Vårt fokus är detsamma som de senaste 30 åren. Enligt Gartner ligger vi etta på beslutstöd med 22,2 procent av Sverigemarknaden.

Vad händer på beslutsstödsområdet?
– Det blir allt mer strategiskt för företagen. BI i all ära, men man vill ha mer än rapportbeskrivningar om dåtiden. Allt fler vill integrera BI med BA. Därtill kommer paketerade BI-lösningar, och det har vi redan för exempelvis banker och försäkringsbranschen.

Vad måste ni bli bättre på?
– Vi vill få fler kunder att berätta vad de gör med våra lösningar för att vi ska kunna bli synligare på marknaden, och vi behöver
bli bättre på att marknadsföra att vi har lösningar inom miljö och hållbar utveckling.

SAP
”Användarvänlighet är A och O för SAP”

Tyska SAP har 75 000 installationer i 120 länder. I sin högra ringhörna ställer tyskarna upp med Anders Heimer som är sales consultant director.

Vad erbjuder ni inom BI?
– Vi erbjuder en multifunktionsplattform för BI ovanpå alla system i en verksamhet, inklu­sive affärssystemet SAP. Hela spektrat: allt från standardrapportering till avancerad affärs­analys. Däremellan finns ett urval med speci­fika BI-applikationer, exempelvis budget, planering och lönsamhetskalkylering.

Hur skiljer ni er från era konkurrenter?

– Vi har satsat mycket på forskning och utveckling för att vår BI ska vara användarvänlig. Vi har synat och anpassat verktygen för de olika användare som kan finnas i en verksamhet. De kan också nås från olika miljöer – i Microsoft Office, i en portal eller i en mobil miljö.

Hur ser marknaden ut?
– Det sker en konsoliderig i både produkt- och leverantörsledet. Vi ser även en stark konsolidering av verktygen ute hos verksamheterna. Tidigare var BI något som var tillägnat ett fåtal specialister – idag används verk­tygen av fler olika medarbetare som har olika behov.

Vad händer på beslutstödsområdet?
– Det finns ett växande intresse för att standardisera sitt beslutsstöd, att använda färre olika lösningar på företaget, kanske bara en enda. Dels blir det billigare, dels blir det effektivare, då alla kan få en gemensam förståelse för företagets affärsvärde. Det gör också att ledningen kan få bättre överblick över var användarna befinner sig ur ett kunskapsperspektiv. Något som kan vara svårt om man använder olika verktyg av olika fabrikat.

Vad måste ni bli bättre på?
– Vi ska bli ännu mer användarvänliga!