I en färsk studie som gjorts av analysföretaget Gartner svarade hela 85 procent av de 274 tillfrågade företagen att de använder öppen källkod och de resterande 15 procenten meddelade att de planerar att göra det under de närmaste 12 månaderna.

De flesta företag använder alltså öppen källkod idag, men enligt Gartner svarade 69 procent av de tillfrågade företagen att de inte hade någon formell policy för användandet av öppen källkod. Inte heller hade man några strategier för att utvärdera eller katalogisera den mjukvara inom företaget som är byggd på öppen källkod.

Enligt Gartner
innebär företagens ignorans i frågan att de löper stora risker - framför riskerar företagen att begå brott mot upphovsrättslagen.
- Att något är fritt att använda betyder inte att det är gratis, säger Laurie Wurster som är analytiker på Gartner.

Hon tycker
att företagen måste ha en policy som säkrar användandet av öppen källkod. En policy som tydligt bestämmer vilka applikationer som ska bygga på öppen källkod och en policy som identifierar de risker som finns gällande upphovsrätt och support i samband med öppen källkod.
- Och när policyn väl är på plats behövs en styrningsprocess som gör att policyn genomdrivs, säger Laurie Wurster.

De viktigaste
skälen till att använda öppen källkod var enligt de tillfrågade företagen lägre TCO, total cost of ownership, samt lägre kostnader för utveckling. En annan viktig anledning till att använda öppen källkod var att det blev något lättare att starta nya IT-projekt eller mjukvaruinitiativ.

Några av de tillfrågade företagen uppgav också att de använde öppen källkod för att skydda sig mot att en ensam leverantör skulle "äga" hela IT-avdelningen. Andra sa att öppen källkod gav dem snabbare "time to market".

Den största
utmaningen med att använda öppen källkod var just avsaknaden av styrning. Många var också frustrerade över att det fanns för många licensmodeller att välja på.
- Att förstå när och hur ett open source-alternativ kan användas är en frustrerande process. Särskilt när det finns så många olika licenstyper att välja på, säger Laurie Wurster.

Den affärsprocess där öppen källkod användes mest var kundtjänst, tätt följd av affärsintegration, ekonomi och administration.