Den amerikanske IT-affärsstrategen John Doughtry tycker att Gary Hamels punktlista visserligen ser ut som demokratiska ideal, men undrar hur länge en sådan demokratisk miljö överlever innan det blir dags för maktspel.
– Vi kan ropa efter radikala förändringar som fransmännen på 1700-talet, men det dröjer inte länge förrän det kommer
en Napoleon och samlar på sig all makt han kan komma över, säger John Doughtry.
– Det är det som är haken: demokratiska strukturer överlever bara när det finns etiska makthavare som inte missbrukar sin makt.

Doughtry
säger att han har skött IT-avdelningar helt i enlighet med ”peer-to-peer”-modellen – eller grupporienterad ledning – i årtioenden. Gör man det rätt så ger det varje anställd mer makt, det höjer motivation, arbetsmoral och produktivitet, och det mbygger mer förtroende mellan alla.

Men det
behövs bara en enda Judas för att fördärva hela strukturen, om inte högre chefsnivåer förstår och stöder det hela. Och det är det inte många som gör. De flesta vd:ar föredrar ett mer auktoritärt arbetssätt, anser Dough­try.
– En vd sade rent ut att ”Jag tror inte på det här så kallade grupporienterade konceptet, så prata inte ens om det, och använd det inte”. En annan sade att han ville ”se huvuden rulla” så snart det begåtts ett mänskligt misstag. De ville ha ett nästan totalitärt ledarskap.
– Så hur ska man kunna dra in en ny ledarskapsstil när den gamla stilen är kvar vid makten? Svaret är enkelt: det går inte. Sådana förändringar måste börja uppifrån, säger John Doughtry.

Översättning: Anders Lotsson