CIA betyder Central Intelligence Agency, och fram till 2004 hade den också en central plats. Det fanns flera underrättelseorgan redan då, men det var CIA-chefen som briefade presidenten varje dag.

Så CIA var starkt emot den nya ordning som infördes 2004, med en helt ny centralorganisation – ODNI, Office of the Director of National Intelligence – dit CIA bara blev en av 16 som rapporterade. Degraderad till samma nivå som kustbevakningens lilla underrättelseavdelning på 300 man, tyckte CIA.

CIA:s CIO Al Tarasiuk har regelbundna möten med CIO:erna på FBI, DIA, NSA, NRO och NGA och de disktuerar hur de ska koppla ihop sig – och få folk att använda kopplingarna.