Lågkonjunkturen påverkar arbetsmiljön. Stundande varsel och nedskurna budgetar gör att människor känner stress och oro.

Enligt en rapport som publicerats av American Psychological Association är den amerikanska befolkningen mer stressad än någonsin. Och trots att Europa ännu inte drabbats lika hårt av krisen märks oron även här. Stressen tar sig uttryck på olika sätt. Avsaknad av motivation, huvudvärk, trötthet, ilska och depression är några av de symptom som tyder på stark stress.

När den ekonomiska situationen förvärras drabbas även IT. Enligt en undersökning som genomförts av CIO Magazine rapporterar allt fler IT-företag om nedskurna budgetar och uppsägning av personal. Det kommer också uppgifter om att projekt ställts in och nyanställningar stoppats.

En annan studie som genomförts av konsultfirman Robert Half Technology visar att många IT-anställda upplever att arbetsklimatet hårdat samtidigt som arbetsbördan blivit tyngre och de blivit svårare att möta tekniska förändringar.

I sitt arbete
möter Maureen Moriarty, chefscoach på ledarskapskonultfirman Pathaways to Change, många chefer och IT-anställda som befinner sig på gränsen till sammanbrott.
Hon menar att en vanlig reaktion är en vilja att stänga in sig på sitt rum och begrava sig i arbete. Men att isolera sig själv är ett stort misstag menar Maureen Moriarty.

Som CIO kan det vara svårt att förhålla sig till medarbetarnas känslor men att ignorera stress och problem kan bli en kostsam historia. Oro över att få sparken, över orealistiska förväntningar och en för hög arbetsbörda kan driva dina medarbetare till kollaps.

Som CIO
är du varken psykolog eller barnvakt. Men samtdigt bör du ha i minnet att konflikter växer sig starkare under tider av stress. Medarbetare som känner sig underskattade och utnyttjade kan börja misssköta sitt jobb, kompromissa med säkerheten eller medvetet sabotera på sin arbetsplats.

En annan nackdel är förstås att pressade medarbetare får svårt att känna entusiasm, kreativitet och vilja att arbeta i team, något som är oerhört viktigt för att ditt företag ska bli konkurrenskraftigt.
- Trots den pressade ekonomin måste du ha i minnet att din personal är ditt främsta konkurrensmedel. Att ignorera konflikter bland personalen är därför samma sak som att riskera affärerna, menar konsulten Maureen Moriarty och fortsätter:
- Känslor sprider sig som ett kallt virus och som CIO måste du ha styrkan att styra bort negativa känslor från din IT-avdelningen.