För mobiltelefonibranschen är väl fungerande logistik avgöran­de för framgång. Det man kallar Operational Supply Chain Excellency är en förutsättning för att snabbt få ut nya telefonmodeller, avveckla oönskade modeller, få kostnadseffek­tivitet i hela värdekedjan och så vidare. Årets IT-projekt, logistiklösningen Central Procurement & Logistics, CPL, har således haft avgörande betydelse för Sony Ericssons förmåga att hävda sig i konkurrensen.

– Det har haft stor positiv inverkan på affärsverksamheten, berättar Thomas Fellman från konsultbolaget Connecta som arbetar med strategi för integration av affärsprocesser och som har lett projektet tillsammans med Sony Ericssons Rolf Bardh.

Vilka ekonomiska resultat räknar ni med att generera?

– Payback var i princip omedelbar. I och med att vi får kontroll på hela vårt flöde kan vi optimera upphandling, lagerhantering och transport. Bara på det räknar vi i princip hem det här. Lägg till det ökad leveransförmåga och därmed försäljning av telefoner, och du har ett fantastiskt business case!

Central Procurement & Logistics, CPL, är alltså ett omfattande supply chain-initiativ i vilket Sony Ericsson har tagit kontroll över sin outsour­cade inköps- och logistikprocess. På Sony Ericsson är i princip allt utkontrakterat. Företaget specificerar hur mobiltelefonerna ska se ut och hur de ska fun­gera, men tillverkning och övrig hantering ligger på entreprenad.

Tillverkningen sker vid ett tiotal anläggningar runt om i världen. Och med alla logistikföretag och leverantörer medräknade är antalet affärspartners drygt 650. När efterfrågan på mobiler ökade kraftigt för några år sedan visade det sig att leveranskedjorna inte höll måttet.

– Det saknades flexibilitet och insyn. Det var svårt att styra komponenter till de anläggningar som producerade de mest efterfrågade modellerna. Vi var tvungna att göra något för att få koll på flödet, säger Rolf Bardh, som är ansvarig för teknisk 
integration av affärsprocesser.

Sagt och gjort. År 2005 drog man igång CPL-projektet för att effektivisera hela kedjan. Målet var att få bort alla ineffektiva informationsflöden, bland annat Excelark, e-post, onö­diga telefonsamtal och fax. Istället skulle alla partners anslutas till en gemensam elektronisk och automatisk B2B-process.

Det man har gjort är att ta fram en lösning som gör det möjligt att knyta upp alla affärspartners i kedjan via RosettaNet, en standard för utbyte av affärsinformation B2B mellan företag i data- och telekomindustrin.

Utöver det har man även låtit skapa en webbportal, RPC, för leverantörer som saknar kapacitet att maskinellt klara RosettaNet-anslutningen. Målet var alltså att även dessa leverantörer skulle kunna ta emot affärsinformation – order, leverans, betalning etcetera – på ett säkert och automatiserat sätt. Och det nåddes.

– Webbportalen och den övriga B2B-integrationen är samma tänk i botten. Den ena parten behöver ha maskinell B2B-kapacitet, den andra inte. Men i botten triggas samma process, säger Thomas Fellman.

Antalet användande företag idag är totalt 650, varav ungefär 300 använder webbportalen. Webbportalen lades till den fasta lösningen när man insåg att alla faktiskt inte skulle ha möjlighet att ansluta sig maskinellt.

– Efter en tid förstod vi att ”ooups”, många är inte mogna för att gå in på lösningen ”maskinellt”. Från början trodde vi att 90 procent skulle vara anslutna maskinellt. Men så blev det inte. Idag ansluter 50 procent över webben, men målet är fortfarande att få in alla i den maskinella B2B-lösningen. Då får vi ett helt automatiserat flöde som är mer kostnadseffektivt och håller högre kvalitet, säger Thomas Fellman.

– I början var en del tveksamma men efter hand är det allt fler som ser födelarna, säger Rolf Bardh.

Vad är det för IT-system som ligger som grund för projektet? 

– Lösningen bygger på SAP ERP för affärsdata och IBM Websphere som integrationsplattform, där RPC:n skapats i IBM Java-miljö (WAS) med produkter från Infor­matica (före detta Itemfield) för datakonvertering. Data från webbportalen går direkt in i SAP.

Är det någon del av projektet som är extra innovativt? 

– Hela projektet är mycket innovativt. Oberoende bedömare har sagt att införandet av RosettaNet i den här skalan på så kort tid inte skulle vara möjlig att genomföra – enligt en beräkning borde projektet ha tagit oss 100 år. De trodde oss inte när vi sa vilka volymer det gällde!

– Särskilt RPC-delen är tekniskt innovativ, där teamet har drivit fram lösningen från ax till limpa och brutit ny mark inom RosettaNet- och portalområdet. Det här är världens största RosettaNet-installation. Och vi har också fått pris internt för den.

Hur gick genomförandet? Är ni nöjda med det? 

– Ja, vi är oerhört nöjda. Och det som gjorde att det gick så bra var att vi hade väldigt många som hade både IT- och affärskompetens i gruppen, som kunde överblicka båda delarna.

Så Sony Ericsson gick från en nästan manuell kontroll till ett digitaliserat flöde. All planering för kapacitetstillgång för alla komponenter i tele­fonerna sker via RosettaNet. Så allt 
är spårbart och möjligt att följa upp. Det är ett gigantiskt affärsvärde.

– En av logistikcheferna här – han har slutat nu, men han hade varit här sedan start – sade att det han var allra mest stolt över var CPL-projektet.

Fakta

Central Procurement & Logistics: Sony Ericssons försörjningskedja behövde knytas ihop och effek­tiviseras. Lösningen blev en RosettaNet-lösning för B2B-kommunikation och en webb­portal för de partners som i dagsläget saknar B2B-kapacitet.

Så tyckte juryn: Ett jätteprojekt där Sony Ericsson lyckats skapa konkurrens­fördelar genom att knyta ihop sin utkontrakterade organisation. Bättre insyn och spårbarhet har gett bättre förhandlingsmöjligheter och ökad leveransförmåga.