Gigantiska centralanläggningar, enorma investeringar och horder av vita rockar som rattar mystiska reg­lage. Nej, vi talar inte om fjärrvärme, vatten eller IBM:s datahall 1960. Just när du hade vant dig vid att en PC kostar som en bättre utekväll och att ­mjukvara kan vara gratis är det dags för nästa kliv – IT som vilken infrastruktur som helst. I varje fall om vi får tro IT-debattören Nicholas Carr.

I efterdyningarna av ­dotcomkrisen, 2003, provocerade han en hel IT-värld genom att likna IT vid en stapel­vara utan konkurrensfördelar. Detta i artikeln ”IT Doesn’t Matter” i ekonomielitens husorgan Harvard Busieness Review och den uppföljande boken ”Does IT Matter” 2004. Nu är det kris igen, och Carr är tillbaka med en ny bok, ”The Big Switch: Rewiring the World from Edison to Goo­gle”, där han drar sitt resonemang ytterligare ett steg och beskriver en samhällsutveckling där IT konsumeras som el. Där de gigantiska datorhallarna är tillbaka. Och där hela samhället förändras i grunden.

Varför skrev du ”The Big Switch”?

– Ämnet intresserade mig. I min förra bok, ”Does IT Matter”, berörde jag ämnet, men i takt med att IT har blivit mer av en ”utility” blev jag mer och mer fascinerad.

– Historien lär oss att när vi förändrar vår teknik så är det svårt att förutspå vad som kommer att hända. Utvecklingen får eget liv, och det finns givetvis också risk för negativa konsekvenser. Ingen visste vad som skulle hända med internet, exempelvis. Men det har blivit allt tydligare nu.

Carrs resonemang lyder i stora drag som följer: I takt med att internet växt fram, nätverken blivit ständigt närvarande och datorerna oändligt kraft­fulla har stordriftsfördelarna inom IT gått från att mjukvara kan kopieras i all oändlighet till att skära bort IT-avdelningen helt.

All
IT du behöver finns ju där – i molnet. Så varför ha en kostsam, energi­slösande IT-fabrik i källaren?

Nicholas Carr jämför alltså utvecklingen på IT-sidan med framväxten av elektriciteten i samhället. Närmare bestämt med vad som hände när fabrikerna gick från att ha en egen el-avdelning till att samhället fick el i som infrastruktur.
På samma sätt ser han hur dagens IT-avdelningar med tillhörande maskinpark ersätts av centrala super­datorhallar och IT-tjänster som konsumeras efter behov över nätet.

I det korta perspektivet innebär det att vi redan nu kan köpa i princip vad vi vill i IT-väg via ”cloud computing”. Kända exempel är Salesforce.coms onlinebaserade säljstöd. Eller Amazon, där vi idag kan köpa processorcykler på samma sätt som vi köper el hos elbolaget. Dessutom rustar Google, Microsoft, Sun och i princip alla andra för ett scenario där kunderna köper eller hyr IT som tjänst.

Samhället i gungning

Ovanstånde
kan tyckas som kosmetiska förändringar. Men i ett längre perspektiv påverkas alltså samhället.
Eftersom elektriciteten indirekt gav upphov till medelklassen (någon måste sköta maskinerna), till förorten (effektivare fabriker kunde spotta ut billiga bilar som gjorde att folk kunde flytta ut från smutsiga städer) och till masskultur (TV och radio) frågar man sig nu vad ”molnet” kan leda till – denna obeskrivliga plats där vår IT-framtid återfinns?
– Jag tror att vi rent generellt kommer att se mer av omfördelning av resurserna till ett fåtal som blir rikare och rikare. När mer av IT centraliseras kommer massor av jobb att försvinna. Och datorer är bra på att förstöra jobb, säger Nicholas Carr.

Det vi
nu ser, enligt Carr, är alltså närmast motsatsen till det vi såg när elektriciteten kom, det vill säga framväxten av medelklassen. Nu riskerar medelklassen istället att försvinna. Åtminstone i IT-världen. Men i förlängningen hotas naturligtvis alla områden där IT är en stor och viktig del av verksamheten. Eller på väg att bli. Det vill säga alla områden.

Det verkar vara en mörk framtid du stakar ut?
– Det beror på hur man ser på det. Ur ekonomins eller företagens perspektiv är cloud computing goda nyheter. Men det påverkar också många sociala aspekter av tillvaron.

Ser du själv något positivt med utvecklingen?
– Vi har sett en flodvåg av förändring i mediasektorn, och vi har sett framväxten av sociala nätverk. Och en annan effekt av cloud computing är att det blir lättare att dela information mellan olika bolag. Integration blir enklare om man befinner sig i samma system. Att dela och samarbeta kommer att bli lättare och viktigare. Det finns många fördelar med den utvecklingen, men vi kom­mer också att förlora saker på vägen.

Vad riskerar vi att förlora?
– Den personliga integriteten är ett sådant område. När vi finns i molnet är det svårare att upptäcka hur vi kontrolleras. Det är också svårare att förstå vems lagstiftning som ska gälla. Samtidigt blir företagen allt bättre på att analysera våra data. Det finns en definitiv fara i att detta kan missbrukas av företag eller regeringar.

Men det
kan förstås också gälla banala saker. När elen kom och alla fick tillgång till tvättmaskiner och strykjärn ökade de sociala förväntningarna på rena och nystrukna skjortor, vilket intressant nog innebar att fler hjälpmedel i hemmet ledde till mer arbetstid i hemmet ...

Vad kan det här innebära mer konkret för en IT-avdelning?
– När allt kan levereras i molnet behövs inte IT-avdelningen längre. Och det spelar ingen roll att kostnaden för datorkraft har gått genom golvet. Även om företagen skulle kunna köpa en egen superdator kommer de inte att göra det. Komponenterna må vara billiga, men det handlar också om personalkostnader.

Så hur ska en CIO förhålla sig till molnet? Går det att undvika att säga upp personal och riskera sitt eget jobb? I en färsk intervju i vår amerikanska systertidning Computerworld svarar Nicholas Carr så här:
– En av fördelarna med molnet är att det gör det möjligt inte bara att minska dina investeringar i IT utan också att dra ned på personal. Annars skulle det inte vara särskilt intressant, eftersom IT-personal utgör en så stor del av IT-kostnaden. Så om du är en framsynt CIO måste du nog acceptera det faktum att ditt imperium kan komma att krympa.
– Samtidigt, om man ska se den positiva sidan, när personalstyrkan krymper kommer de som återstår att bli mer synliga och få ett tydligare inflytande på verksamheten, när de går från att sköta maskiner, ­tillämpningar och licenser till att fokusera mer på affärslogiken.

På frågan om att många CIO:er oroar sig över tillgängligheten, vad som händer om molnet går ned, svarar han att interna system inte heller är perfekta – och med tiden kommer tillförlitligheten i molnet att öka och bli bättre än i systemen internt.
– Olika system kommer att flytta
in i molnet vid olika skede beroende på hur tillförlitliga de behöver vara.

Vilka mer än IT-avdelningen kommer att försvinna?
– Alla traditionella leverantörer av IT-komponenter, vare sig det är hårdvara eller mjukvara påverkas. Alla dessa – Microsoft, Oracle, SAP, och alla som säljer datorkomponenter – kommer att möta riktigt stora utmaningar. De har tjänat stora pengar på att sälja komponenter, men nu kommer snart intäkterna att minska.

Och hur möter de hotet?
– Alla IT-företag investerar i cloud computing. Utmaningen är hur de ska replikera sina traditionella produkter genom centraliserade tjänster. Traditionellt har de kunnat jobba med stora vinstmarginaler, men dessa kommer att krympa rejält i framtiden. Kunderna, företagen, kommer att gå till den som erbjuder de billigaste och bekvämaste tjänsterna.

Och billigare
kommer det att bli, om vi följer Carrs resonemang. Med tiden blir alla mjukvaruprodukter ”tillräckligt bra”. Vem behöver egentligen en senare version av Word än 97? När behovet av att uppgradera sjunker ser vi det han kallar ”commoditization” – att IT blir en stapelvara. Samma princip styr nu utvecklingen av tjänsterna i molnet.
– Det intressanta är att även sättet vi bygger tjänster på har förändrats. Vi samarbetar, använder gratiskomponenter och utnyttjar användarna. Så allt blir billigare!

Effektiviteten i att köra stora datorhallar ligger i stordrift. Innebär det att gamle IBM-chefen Thomas Watson hade rätt i att det kanske bara behövs fem datorer i hela världen?
– Han kanske överdrev behovet. Vi kanske bara behöver en!
En enda gigantisk datorhall? Det låter kanske lite väl orimligt. Men även om det blir fem ... hur många jobb finns det då som IT-chef? Och vem kommer att äga dem? Google?
– Google är intressant. De har höga ideal och verkar inte ha någon gräns för sina ambitioner. Men det är en intressant ironi i att de trots detta allt mer börjar likna sin ärkerival Microsoft. Makt korrumperar. Det är ofrånkomligt att även Googles makt kommer att missbrukas.

Finns det något som klarnat ytterligare sedan boken kom ut?
– På sistone har jag fokuserat mer på hur cloud computing kan påverka den mänskliga intelligensen. När ett nytt informationsmedium blir populärt påverkar det hur vi ser på världen. Det kan vara subtila skillnader, eller mer påfallande. När vi blir mer och mer beroende av internet har det lett till att vi tänker mer och mer som internet vill att vi ska tänka, det vill säga i korta informa­tionsstycken, sedan hoppar vi vidare till nästa. Vi har tillgång till massor av information men det kan också leda till att vi tappar koncentrationsförmågan och får svårt att reflektera över djupa problem och tänka djupa tankar.

Om vi får
tro Nicholas Carr är vi kanske på väg att outsourca tankeverksamheten. Google skannar inte världens alla böcker för att vi ska kunna läsa dem, utan för att göra dem tillgängliga för artificiell intelligens. Vi använder inte bara nätet, vi blir en del av det. Idag googlar vi istället för att minnas. Kanske ska man fråga sig hur mycket av oss som finns i molnet? Om vi inte får vara nära Google – tappar vi då något av oss själva?
Vad blir extra viktigt för före­tagen att tänka på framöver?
– Marknadsföringskunskaper och varumärkesbyggande blir allt viktigare. Och många kommer att expandera genom uppköp. I början fanns det en tro, eller en förhoppning, om att internet skulle bli de små företagens bästa vän. Men istället ser vi att stora företag bara blir större – det är för att de kan utnyttja sin storlek till att bli mer effektiva.

På det personliga planet, då – vad ska man göra för att bli attraktiv på arbetsmark­naden?
– Bli IT-forskare och specialisera dig på data mining. Där kommer det att finnas många jobb!

Medelklassens
erosion, global löne­konkurrens, den personliga integrite­tens död och ett globalt tankesystem. Metropolis? Kommunismens våta dröm? Eller marknadskrafterna i sin prydnad? Hur man ser på det samhälle som växer fram beror till stor del på betraktaren.

(Ur CIO Sweden 8/2008)

Fakta

Ålder: 49
Familj: Gift, två barn
Claim to fame: Tidigare redaktör (executive editor) på Harvard Business Review. ­Sedan 2003 självständig forskare och författare.
Fritid: Flugfiske, skidåkning, skogspromenader
På nätet:
Bloggar på ­www.roughtype.com
Böcker: ”Does IT Matter?” och ”The Big Switch”
Större artiklar: ”IT Doesn’t Matter” (Harvard Business Review) / ”The End of Corporate Computing” (MIT Sloan Management Review) / ”The Google Enigma” (Strategy & Business) / ”Is ­Goo­gle Making Us Stupid?” (The Atlantic)
Boktips: ”Understanding Media” av Marshall McLuhan / ”Computer Power & Human ­Reason” av Joseph Weizenbaum / ”The Vital Illusion” av Jean Baudrillard