Enligt en rapport från Forrester Research utvärderas IT-projekt på punkter som inte är relevanta för dess verkliga resultat. Vanligen ser man till om projektet har utförts inom den planerade tidsramen, om den har hållit budgeten och om det uppfyller de förväntade kvalitetsmålen. Enligt rapporten kan det vara speciellt missgynnsamt för IT-avdelningar att bli strikt utvärderade på dessa punkter.
– Problemet med utvärderingarna är att projekt endast betraktas som framgångsrika när de har blivit utförda precis efter det utsatta tidsschemat, budgeten och kvalitetsmålen, säger Lewis Cardin, rapportens huvudförfattare.

I Forresters rapport beskrivs projektet som en komplex händelseutveckling i motsats till en rät linje av förutbestämda händelser. Med dagens utvärderingar kan till exempel ett projekt som överskrider budgeten, men ändå levererar totalt mervärde för företaget betraktas som ett misslyckande när det egentligen är en succé.

Lewis Cardin förordar dock att man bör fortsätta att använda sig av dessa utvärderingar, men han rekommenderar projektledare att ta större del i hur projekten utvärderas för att utvärderingarna ska kunna bli så rättvisande som möjligt.