Lågkonjunkturen går hårt mot IT-sektorn och för många blir det till att söka nya jobb. Amerikanska Computerworld listar i sin årliga "Forecast"-undersökning de 9 hetaste IT-färdigheterna 2009.

1. Programmering och systemutveckling
Om
du frågar vilken rekryterare som helst om vad som är den mest eftersökta IT-färdigheten just nu så kommer du få ett svar som är tre bokstäver långt - SAP. Inte långt efter SAP-kompetens kommer behovet av dotnet-, C# - och SQL Server-erfarenhet.

2. Helpdesk och IT-support
Erfarenhet
av IT-support och helpdesk är fortfarande högt eftertraktat. Särskilt eftertraktade är personer som både har djup teknisk kompetens och är bra på att möta kunder.

3. Projektledning
Trots
att många företag skär ner på IT-projekten behövs fortfarande meriterade projektledare. Det som gör en projektledare framgångsrik på arbetsmarknaden är förmågan att visa att de drivit ett projekt inom tidsramen eller, ännu hellre, under budget.

4. Nätverkskompetens
Den
pågående konsolideringen av röst, e-mail, video, instand messaging och andra kommunikationssätt skapar ett fortsatt behov av meriterade nätverksspecialister med erfarenhet av implementering.

5. Business Intelligence
Lågkonjunkturen
har gjort att företagen mer än någonsin vill ha möjlighet att analysera kunder och försäljning för att kunna fatta informerande beslut. Därför är BI-specialister ytterst eftersökta.

6. Säkerhet
IT-säkerhetskunskaper
kommer att vara hett eftersökta 2009. Särskilt de med kunskap om säkerhet i SAP-lösningar.

7. Web 2.0
Vissa företag börjar nu pröva sig fram med företagstillämpningar för sociala medier. Behovet av Web 2.0-erfarenhet drivs av att allt fler företag vill interagera bättre med sina kunder på nätet.

8. Datacenter
Visst, företag virtualiserar för att sänka sina serverkostnader och minska datacentren. Men få företag söker aktivt efter datacenter-kompetens. Istället utbildar man befintlig personal på IT-avdelningen. Ofta med hjälp av leverantörer.

9. Telekom

VoIP och unified communications fortsätter skapa behov av blandad telekom- och nätverkskompetens. Intresset för Wi-Fi, WiMax, Bluetooth och liknande tekniker är idag stort på många företag.