Historien illustrerar flera saker som experter inom informationssäkerhet försökt banka in i huvudet på beslutsfattare och allmänhet den senaste tiden. Dels att alla databaser läcker. Dels att de allra flesta människor hellre väljer att få jobbet gjort snabbt än att följa en policy. Att många människor också värderar vårdnaden om sina barn högre än en IT-säkerhetspolicy är inget som vi behöver citera en expert för att illustrera.

FBI:s databas innehåller bland annat namn på personer som är misstänkta för samröre med terrorister, men som det inte behöver finnas några specifika bevis mot. Polismannen har erkänt att han sökte i databasen utan att ha tillstånd. Det var enkelt, en av hans kollegor hade åtkomst och hade skrivit ner användarnamn och lösenord på en papperslapp. Detta för att hans kollegor skulle kunna söka i databasen även när han själv inte var där och kunde hjälpa dem.
Nu riskerar polismannen upp till ett års fängelse och 100 000 dollar i böter.

Källa: The Register

Läs även:
Korrupt polis utpressade brottslingar

Britter vill privatisera internetavlyssning

Flera obehöriga snokade i Obamas samtalslistor och passhandnlingar