Det är ingen hemlighet att många IT-projekt går över styr, spräcker budgeten eller missar deadline. Erik Philipson, som i många år varit verksam som konsult och föreläsare inom projektstyrning och affärssystem, verkar veta hur man hittar spåkulan. Tillsammans med Sven Antvik har han skrivit en bok om Resultatvärdemetoden.

– Resultatvärdemetoden kan redan efter 15 till 20 procent av ett projekt med precision avslöja hur mycket dyrare och försenat projektet kommer att bli om det fortsätter som nu.

– I vanliga fall är det redan för sent när man inser att det går fel. När man nästan har överskridit tidsramen resonerar folk ”Vi kan inte sluta nu, vi har kommit för långt”, säger Erik Philipson och exemplifierar med tunnelbygget genom Hallandsåsen.

Idén med metoden är ganska enkel. Efter att projektet framskridit en viss tid utvärderar du vilket värde det utförda arbetet skapat, vilket värde det var planerat att det utförda arbetet skulle ha tillfört samt den verkliga kostnaden. Genom att anta att projektet kommer att följa samma värdeskapande- och kostnadsutveckling per tidsperiod kan man uppskatta projektets totala kostnad, resultat och tid för slutförandet.

Resultatvärdemetoden uppstod på 60-talet och är välkänd i många delar av världen. Den är bland annat nationell standard i USA och Australien. Men hur kommer det sig att den inte är känd här?
– Orsaken är att den upplevs som svårtillgänglig. Därför har vi arbetat med att pedagogiskt förklara metoden med illustrationer, säger Erik Philipson.

En självklarhet för att man ska kunna använda metoden är att det finns en projektplan till att börja med. De nackdelar som redovisas i Erik Phlipsons bok kan tyckas triviala, i stil med att det finns en ovilja att definiera åtaganden och att det blir svårare att dölja sanningen.

Vill du veta mer? Erik Philipson håller föredrag om Resultatvärdemetoden på CIO Swedens heldagskonferens Trend 2009 den 12 februari. Läs mer och anmäl dig här!

Fakta

Erik har skrivit boken ”Resultatvärdemetoden Earned Value Management – en introdution” tillsammans med Sven Antvik. Syftet med den är att på ett enkelt och visuellt sätt förklara resultatvärdemetoden. Erik förklarar att inte bara ingenjörer ska förstå den.