Ditt personliga varumärke är det din omgivning tänker på när de hör ditt namn. I en brittisk CIO-studie från CIO UK och rekryteringsföretaget Harvey Nash uppger två tredjedelar av de tillfrågade att det är ”väldigt viktigt” att ha ett starkt varumärke för att få sin röst hörd i ledningsgruppen. Men det framgår också att många tycker att det är svårt att stärka sitt varumärke. Som strategi uppger 65 procent i studien att de ”rör sig” ute och på kontoret för att bli sedda. Andra använder onlineverktyg.

Den största fördelen med ett starkt varumärke anses vara det inflytande man får på ledningsnivå.

I andra hand handlar det om att vilja bli en förebild som IT-avdelningen kan identifiera sig med.
– Utan bra varumärke riskerar du att bli en kille i ledningen som bara ska se till att mejlen funkar, uppger Ian Cohen, före detta CIO på Associated Newspapers.

Studien genomfördes i Storbritannien i september 2008 bland över 1000 CIO:er IT-chefer och CTO:er.