Ditt individuella varumärke kan liknas vid ditt professionella rykte. För dig som CIO är det viktigt av flera skäl, dels för din personliga karriär, dels för att du ska bli en person man lyssnar till och litar på i din verksamhet.

Per Frykman är rekryteringsexpert och Karin Sandberg hjälper entreprenörer och anställda att bygga starka individuella varumärken. Tillsammans har de skrivit boken "Du - ett varumärke med flera värdefulla tips.

Om du vill utveckla ditt individuella varumärke måste det enligt Per Frykman och Karin Sandberg ske naturligt. Det handlar inte om att göra om sig - utan om att plocka fram de saker du redan är riktigt bra på. I boken konstaterar författarna att det inte går att bygga ett varumärke som inte är äkta.

För att förbättra ditt individuella varumärke som CIO ska du enligt Per Frykman och Karin Sandberg arbeta inom fem områden:

1. Bli en "Gå till-person". Specialisering är viktigt då man bygger personliga varumärken. Din titel har inte så stor betydelse som man kan tro, istället är det din expertis som är avgörande. Om du vill förstärka ditt varumärke måste du först identifiera dina styrkor och bygga vidare på dessa. Målet är att bli en "Gå till-person", det vill säga den person man helst vänder sig till om man behöver hjälp inom ditt kunkskapsområde. Det handlar inte bara om expertis, utan också om engagemang och ambition.

2. Leverera "mästarklass". Att alltid leverera "mästarklass" ses ibland som att sikta över målet. Men faktum det inte är jobbigt att alltid försöka leverera mästarklass. Istället ger det enligt Per Frykman och Karin Sandberg mer energi än vad det tar. Dessutom förbättrar det ditt personliga varumärke. Det handlar om att ställa krav på sig själv. Samma krav som man ställer på andra - dina kollegor, eller varför inte kocken på restaurangen där du äter.

3. Ha kul på jobbet. Din passion och ditt engagemang kommer att vara avgörande för ditt individuella varumärke. Och har du inte kul på jobbet jobbar du enligt Per Frykman och Karin Sandberg av fel orsaker. Fråga dig om du får utlopp av hela din kompetens eller känner du kanske frustration och stagnation. Svaret på de frågorna kommer enligt författarna att vara avgörande för ditt personliga varumärke.

4. Ge rätt intryck. Andra skapar snabbt en egen bild av dig i din professionella omgivning. Ditt personliga varumärke värderas ständigt - och här kan du vara med och påverka. Det är först när du vet hur omgivningen uppfattar dig som du kan göra något åt ditt varumärke. Därför måste du analysera hur dina medarbetare, dina chefer, dina kunder och dina leverantörer uppfattar dig. Det handlar också om att du måste fundera på vad du vill bli känd för och vad du vill förmedla.

5. Gör ditt varumärke synligt. Kortfattat kan man säga att tiden du märks är kraftigt reducerad. När du väl lärt dig ditt värde måste du göra ditt varumärke synligt - vare sig det gäller nya effektiva sätt på webben eller i verkliga livet.