Svenska CIO:er vill anställa en IT-arkitekt eller en verksamehtsarkitekt. Det visar årets upplaga av rapporten "Lägesrapport - Allt om CIO-rollen 2009". På frågan "Vilken kompetens skulle du vilja rekrytera?", svarar hela 65,2 procent "Verksamhetsarkitekt/IT-arkitekt".

Eskil Swende
är seniorkonsult på IRM och har jobbat med verksamehtsarkitektur i 25 år. Han säger att han har full förståelse att företagen och CIO:erna ropar efter arkitekter.
- Jag tror att allt fler företag har nått smärttröskeln, där den oreda som uppstår när man inte har någon arkitektur gör alltför ont, säger han.

Eskil Swende pekar på det faktum att företag idag ofta hämtar samma data flera gånger med olika system. Han tror också att intresset för "molnet" och cloud computing ökar arkitekturintresset.
- Det gör helt enkelt extra ont nu när "molnet" kan ge kraftigt reducerade kostnader. Man kan inte skicka ut den oreda man har i sin systemstruktur ut i molnet. Oredan kostar också ohemult mycket att hantera och ger dålig datakvalitet, säger han.

Det allra värsta är enligt Esikl Swende förmodligen att IT blir långsamt och att vi låser in företagen i "gamla dåliga affärssystem och andra IT-lösningar", som han själv uttrycker det. Affärsutveckling kräver enligt honom istället snabbhet, rörlighet och hög kvalitet.

Eskil Swende passar också på att slå ett slag för tjänsteorienterad arkitektur.
- Det är dags att skaffa tydliga databaserade komponenter som enkelt kan skickas ut i molnet. Hypen har inneburit att IT-aktören kraftig har översålt SOA, ivrigt påhejade av Gartner. Processtjänster är inget vi egentligen behöver. Däremot datatjänster baserade på välstrukturerade datamodeller.

Ett vanligt problem för verksamhets- och IT-arkitekter är enligt Eskil Swende att de så kallade "Stadsplanerna" har för dålig kvalitet. Därför får arkitekterna svårt att få genomslag för sin roll. Nu finns emellertid tydliga ramverk att utföra planer ifrån. Eskil Swende säger till exempel att IRM redan har utbildat över 500 certifierade verksamhetsarkitekter och att det idag finns en väl beprövad metodik och arbetssätt. Han pekar också på Dataföreningen Kompetens tre certifierade arkitektutbildningar - affärsarkitekt, verksamhetsarkitekt och IT-arkitekt.
- I Skandinavien har vi ett världsunikt försprång här. De här utbildningarna är helt unika i ett globalt perspektiv. Det här kan svenska företag ta vara på i dessa kristider.