Det är leverantören CA som låtit genomföra en global undersökning som visar att fler företag kommer att öka sin användning av stordatorer. Samtidigt menar många företag att de tappar kompetens kring stordatorerna då många i personalen går i pension.

CA menar att stordatorn är här för att stanna, och att dess unika egenskaper är extra viktiga i dagens tuffa affärsklimat. Stordatorn kan enligt CA möta det allt hårdare trycket mot IT-avdelningar med ökad arbetsbelastning, begränsade resurser och ett ökat miljötänkande.

CA tycker
också att stordatorn är svaret då IT-avdelningen måste "göra mer med mindre". För att lyckas måste emellertid CIO:erna skapa strategier för att lösa den åldrade kompetensen på stordatorsidan. Enligt undersökningen hade också många företag planerat att anställa och utbilda ny kompetent personal.

De främsta problemen som bristen på stordatorkompetens medför var enligt de tillfrågade säkerheten (55 procent), datalagring (47 procent), hantering av jobbströmmar (46 procent) och databashantering (26 procent).