Enligt teorin utmärks en profession bland annat av att den är befriad från extern kvalitetsgranskning. Med detta i åtanke finns det inte många professioner kvar i denna tid av Lex Maria och revisionshets. Det väcker dock mina tankar kring CIO-rollen och om man egentligen skulle kunna kalla den professionell.

Den yrkesgrupp de flesta CIO:er härstammar från är informationsarbetaren, den interna resursen eller konsulten. Under 1800-talet var detta ett yrke som benämndes ”Bibliotekarie” och som räknades in i den överordnade kategorin ”informationsprofessionen”.

Under första och andra världskriget och i takt med den ökade datoriseringen delades denna grupp så sakteliga upp i flera underkategorier. De specialiserade bibliotekarierna ansvarade för att få ordning på böcker, dokument och senare även på information och data. De utvecklade system för kategorisering och katalogisering, och i takt med den ökande informationsmängden fick de ”Google”-status och makt över kanalen till information.

Parallellt, som en effekt av ett ökat behov av politisk styrningsunderlag, skapades en gruppering av statistiker som såg sig ansvariga för att samla in information snarare än att bearbeta den. Och så småningom utvecklades ytterligare ett spår, informationsvetenskapen, skapad av teoretiker med fokus på informationsbehandling.

Detta är början till slutet: Under 1980-talet hade informationsprofessionen blivit så utarmad att den inte längre kunde hävda professionsstatus. Med andra ord: på 1980-talet slutade ni att vara professionella.

Vad har då detta för konsekvenser för dagens CIO:er? En direkt effekt är den avtagande status som tilldelas expertisen kring IT. Priset på IT-konsulter halkar efter advokater och affärskonsulter. IT är fortfarande inget man med trovärdighet kan utbilda sig till på universitetet. Och så vidare. Detta för med sig att den del av en CIO:s expertis som är riktad mot IT är mindre värd är den som handlar om övriga, generella styrningsfrågor. En CIO blir alltså mer och mer alienerade från den funktion han eller hon ska styra.

Så, givet denna lilla exposé: vill ni vara professionella eller inte?