Det har talats mycket om personliga varumärken de senaste åren. Att ha ett starkt varumärke är inte längre något som är viktigt bara för företag, det gäller även för människor. Inte minst för CIO:er, har det visat sig.

En brittisk studie från 2008 visar att CIO:er med starkt varumärke har mer inflytande i ledningen och lättare att få med sig sina anställda. Dessutom ger det en fördel i karriären.

Du har alltså allt att vinna på att stärka ditt varumärke. Men hur går det till? Ett första råd är faktiskt att inte lägga allt fokus på sig själv. Se till att göra nytta för andra istället!
– En person som bygger varumärke bara för att själv bli känd tröttnar folk snabbt på, säger Åsa Myrdal Bratt, som är en av Sveriges främsta varumärkesexperter och driver konsultföretaget Myrdal Bratt Partners.

– Tänk på att du inte bygger varumärket på att hårdsälja dig själv. ­Ingen uppskattar en uppblåst egoist. Men alla känner vi för människor som gör sådant som är till nytta för oss, som står för något vi gillar och som verkar vara sig själva, säger hon.

Åsa Myrdal Bratt definierar ett varu­märke som ett löfte som talar om om vad du står för. Lever du hela tiden upp till löftet blir det vad man associerar dig med. Lova därför aldrig något du inte kan hålla.
– Levererar du enligt ditt varumärke är det positivt. Men gör du inte det blir det en besvikelse. Ska man trivas med att vara sitt varumärke i längden måste det ligga ganska nära hjärtat och spegla den du verkligen är.

Välj tre värdeord

Ett tips för varumärkesbyggaren är att först välja ut tre ”värdeord”. De ska spegla det du vill förknippas med och fungera som en sorts kompass. Tänk på att de måste återspegla dig på ett sant sätt. Och se till att de är unika och verkligen särskiljer dig från andra. Välj alltså inte ”kvalitet”, ”ledarskap” och ”förtroende” – det måste alla leverera på för att bli starka. Fundera hellre på vad din målgrupp behöver av dig. Värdeorden ska vara relevanta både för dem och för dig.
– Fundera på hur du vill bli uppfattad och skriv ner det. Jobba enligt det ett tag, och gå sedan tillbaka efter ett halvår och se om det är något du vill justera, säger Åsa Myrdal Bratt.

Nästa steg är att jobba upp varumärket. För att vara starkt måste ett varumärke också vara känt. Inte nödvändigtvis av allmänheten, men av målgruppen. Och även om du vill nå en bredare krets bör du börja internt.
– En bra grund är att bli känd där du jobbar. Du ska kunna visa vad du har gjort. Om du har hög profil utåt men inte är väl ansedd internt slår det snart hål på bubblan.

CIO:erna som bygger varumärke

”Jag ville skapa förändring”
Du kan inte lära känna alla du ska få med dig i förändringar, så folk bedömer dig utifrån ditt varumärke, säger Håkan Nilsson på Geodis Wilson, som byggt på sitt i 20 år.

Få svenska CIO:er syns mer än Elisabeth Stjernstoft. Här berättar hon för första gången om varför – och berömmelsens för- och nackdelar.

Fakta

1. Fundera på varför du vill bygga upp ett personligt varumärke.

  • Vilka är dina drivkrafter?
  • Vad vill du göra för nytta för andra?
  • Hur ser din målgrupps behov ut – hur kan du leverera vad de vill ha?

2. Välj dina värdeord.
  • Det är bra att begränsa sig till mellan tre och fem ord. Det är enklast att hantera rent praktiskt, och vill du bli för mycket blir du lätt ­in­genting alls!
  • Välj ord som utmärker dig och som är relevanta för målgruppen. Undvik ord som alla starka varumärken och starka chefer måste leva upp till: kvalitet, ledarskap och förtroende. De särskiljer dig inte. Var unik istället.

3. Börja kommunicera varumärket.

  • Börja med att bygga ditt anseende internt. Här handlar det om synlighet och leverans. Vilken framtoning du har, vad du säger och vad du gör.
  • Sedan kan du fortsätta med branschen, konferenser och seminarier.
  • Även media kan vara intressant. Kontakta journalister med en story du tror kan vara av intresse. Kanske får du knacka dörr ett tag innan du kommer in, men väl inne går det snart lättare.