Håkan Nilsson är CIO på logistikföretaget Geodis Wilson och har jobbat aktivt i tjugo års tid med att bygga upp sitt personliga
varumärke. Han tycker att ett starkt varumärke är ­viktigt för att han ska kunna få med sig människor. För att kunna övertyga och entusiasmera.
– Som CIO beror ditt resultat i hög grad på att du får andra att åstadkomma saker. Så om du inte har möjlighet att lära känna alla du ska få med dig kommer folk att bedöma dig utifrån din trovärdighet och ditt varumärke istället, säger han.

Anledningen till att Håkan en gång började fundera över sitt
varumärke var att han reste mycket i jobbet. Han träffade människor från olika kulturer, hade många möten och han lade märke till att framgån­gen vid mötena inte berodde enbart på hur väl han lade fram argumenten. Den berodde på vem han var också.
– Jag förstod att det inte bara handlade om innehåll och form, utan även om vad jag själv stod för.

Första steget mot ett starkare varumärke var att fråga sig själv varför han alls skulle ha ett.
– Vad ville jag åstadkomma? Varför skulle jag pumpa ut ett varumärke? Jo, jag kom fram till att jag ville åstadkomma förändring, säger han.

Vid ett förändringsarbete är det a och o att få med sig de personer förändringen berör. Och det kräver i sin tur en stark ledare med ett starkt ­varumärke, insåg Håkan Nilsson.

Nästa fråga blev : Hur ska jag fylla varumärket? Vad står jag för? Håkan Nilsson valde tre tydliga ledord – energi, passion och förändring – för sitt varumärke som CIO.
– Men det skiljer sig inte från personen Håkan Nilsson. Jag vill sprida energi både på jobbet och i privata relationer, säger han.

Att vara med i media förknippas oftast med att bli känd av en bredare publik, men det kan också vara viktigt för varumärket internt. Även det insåg Håkan Nilsson. När han började jobba med sitt varumärke retade han sig exempelvis på att ett konkurrerande bolag, som låg efter tekniskt, ansågs vara mer framstående av hans anställda. Anledningen var att det blev omskrivet i media.

Håkan Nilsson började nu kontakta journalister. Tröskeln när du inte har varit med i media tidigare är ganska hög, berättar han. Men när du väl har kommit in rullar det på.

Och uppmärksamheten gav resultat – inte minst internt.
– Personalen blev stolt över den förändring vi hade åstadkommit när det skrevs om den. Det visade sig att det externa media skrev om oss upplevdes som mer sant än den interna informationen!
Att bygga upp sitt varumärke handlar ofta om att skapa så många relevanta kontakter som möjligt – och leverera på sina värdeord i alla möten. Konferenser, föreläsningar och seminarier är bra plattformar för att bygga upp CIO-varumärket.

Håkan Nilsson deltar ofta – och gärna – som talare. Att vara ett välkänt namn ger en kick när man är ute och föreläser, tycker han. En åskådare som har sett dig förut och har en positiv förväntan är ett stort stöd.

Håkan Nilsson berättar att Hasse Alfredsson en gång fick frågan: ”Vad är viktigast för att lyckas med ett uppträdande?” Alfredsson svarade: ”Att publiken är positiv och vill att jag ska lyckas”.
– Om man dissikerar sketchen var den kanske inte så himla rolig. Men alla var inställda på att det skulle vara roligt och på att Hasse Alfredsson är rolig – då blev det dubbelt så roligt!