Kina är världens fabrik – och Hongkong den finansiella hubben. De senaste 20-30 åren har Hongkongs ekonomi baserats helt på det faktum att man är porten till Kina. Nu ser man samma möjligheter inom IT.
– Kinas IT-marknad är jättestor. Många sektorer i samhället moderniseras och datoriseras just nu. En del av det sköts av inhemska företag, men det finns också möjlighet för bolag från andra länder, som ­Sverige, att exportera, säger Jeremy Godfrey som är CIO för Hongkongs stad.

Jeremy är en gråhårig man, om än inte särskilt gammal, med pigga ögon och ett varmt ­leende. Han tar emot oss på ett stort, vackert hörnkontor med sjöutsikt. Hongkongs IT-myndighet kan skryta med ett av stadens bästa lägen, en skyskrapa centralt på Hongkong-ön, vilket är stadens affärscentrum, alldeles vid vattnet.
Härifrån blickar Jeremy Godfrey ut över Hongkong – eller Kinas IT-portal om hans vision blir verklig.

”Gå via Hongkong istället!”

Jeremy Godfreys idé om Hongkong som IT-port till Kina är inte helt tagen ur luften. Enligt Gartner var den kinesiska marknaden för IT-tjänster värd 20 miljarder kronor 2008 och tillväxten låg på 20 procent. Hårdvara växte mindre, men omsatte lika mycket.

Hongkongs plats i ekvationen är att Kina är ett komplicerat land att göra affärer i. Språkförbistring, ­juridiska hinder och kulturskillnader är några av utmaningarna. Jeremy Godfreys lösning: Gå via Hongkong istället!
– Man måste vara i Kina länge och knyta kontakter för att kunna göra affärer. För mindre företag är det svårt. De kan istället hitta samarbetspartners i Hongkong. Här finns partnerföretag med långa relationer i Kina. Och vi har även lagar för exempelvis skydd av källkod, säger han.

Ett bra exempel på erfarenheten av dubbla kulturer är han själv. Hongkongs CIO är som namnet antyder inte infödd Hongkong-bo. Han är ursprungligen från Storbritan­nien, tog examen i Cambridge 1984 och tillbringade därefter några år vid brittiska Handelsdepartementet.

För tjugo år sedan, när han var fem år in i karriären, hamnade Jeremy Godfrey i telekomsektorn. Han kom då att arbeta i Hongkong där han var med och tog fram nya riktlinjer för avregleringen av stadens telekomindustri. Efter det följde en sväng till ­hemma i Storbritannien varpå han återvände till Hongkong. Jeremy Godfreys har nu bott och arbetat i staden i närmare femton år. För det mesta som konsult inom IT, e-business och affärsförändring på PA Consulting Group. Men han hade nyligen startat eget när han 2008 fick utmaningen att leda hela Hongkongs IT-satsning.

Vad sade han för att landa ett sådant jobb på intervjun – vad är hans plan och vision för Hongkongs IT?

Jeremy ler, och svarar sedan rappt och genomtänkt i punktform. Det finns fyra saker han vill jobba med: att förbättra stadens e-tjänster, att etablera Honkong som en IT-portal till Kina, att minska informationsklyftan i samhället och– sist men inte minst – att öka kompetensen på den egna IT-avdelningen. Idag lägger staden ut 95 procent av sitt IT-arbete på entreprenad och personalen måste kunna möta de nya krav som ställs i en förändrad organisation.

Vill bli bäst på kundfokus

Att förbättra e-tjänsterna i staden är ändå det som ligger högst upp på Jeremy Godfreys lista. Målet är högt ställt: Hongkongs e-tjänster ska vara lika bra som de bästa i privat sektor.
– Jag vill inte jämföra oss med andra inom offentlig sektor. Våra användares förväntningar sätts av den upplevelse de får hos privata företag. Då blir de besvikna om vi inte håller samma nivå. Vi ska ha samma kundfokus som i privat sektor, säger han.

Ett steg på vägen är den webbportal som Hongkong nyligen har lanserat där all information ska finnas tillgänglig för medborgarna. Sajten ska göra livet enklare för hongkongborna: När man flyttar ska man bara behöva ta en kontakt för att alla myndigheter ska få informationen. Likaså när man startar företag. Mycket är på plats men Jeremy Godfrey vill ta det hela ett steg längre och införa gemensam inloggning för alla e-tjänster och smarta extrafunktioner – som påminnelsetjänster för när man ska betala bilskatten, för att ta ett exempel.
– Det är det största IT-projekt vi jobbar med just nu. Delvis är vi där redan: vi jobbar med SOA och har en gemensam betalplattform för alla myndighetssajter. Men vi vill lägga till mer funktioner, säger han.

Punkt två på agendan, att etablera Hongkong som en IT-port till Kina, har vi berört inledningsvis. Som exempel på hur det kan fungera i praktiken berättar Jeremy Godfrey om hur ett australiensiskt företag som hade ett utvecklat ett mobilspel för ungdomar fick hjälp att etablera sig i Kina. Spelat handlade om hur man blir populär i ­skolan. Det var baserat på australiensiska ung­domar, och man fick poäng genom att ljuga, fuska och flörta. Men i Kina är det andra saker som gör dig cool – och det var här man fick hjälp.
– Du kan inte bara översätta produkter rakt av. I Hongkong finns det folk med internationell utblick, men som också kan den kinesiska kulturen – och vet hur man kan anpassa produkter till den marknaden.


Jeremy på jobbet.

Kontrasternas stad

Punkt nummer tre på Jeremy Godfreys agenda är att minska informationsklyftan. Hongkong är en rik stad, känd som en av världens lättaste att göra affärer i. Ett skatte­paradis utan arbetsgivaravgifter, med låg företagsskatt och utan handelstullar – Hongkong är en frihandelszon*. När det inte är finanskris blomstrar finansbranschen och det finns goda affärsmöjligheter. Inkomstskatten ligger på 16 procent, det finns många väldigt rika människor och flotta bostäder i miljardklassen.

Men Hongkong är också en stad med stora inkomstklyftor – klyftor som har ökat de senaste årtiondena. Omkring 18 procent av befolkningen räknas som fattig. Medelinkomsten ligger strax över 10000 kronor i månaden samtidigt som priserna är relativt höga, nästan i nivå med Sveriges. I förorterna är de billigare bostäderna bitvis mycket nedgångna.

Om Jeremy Godfrey får bestämma ska den klyftan inte finnas i IT-världen. En vanlig hotbild är att infor­mationsklyftan ökar med IT, eftersom den fattigare delen av befolkningen inte har tillgång till datorer och internet – Godfrey hoppas istället kunna använda IT för att minska klyftan. Han har planer på att sätta upp center där Hongkongbor kan få träning i IT-användning – och gratis internet för dem som inte har råd.

Vill stärka IT-branschen

De tre punkterna ovan speglar vidden i Jeremy Godfreys uppdrag. Han ansvarar för IT-infrastrukturen i en stad där det finns en stor grupp fattiga, men också många krävande teknikanvändare. Hongkongborna är världskända för att snabbt ta till sig ny teknik och man refererar ofta till Hongkong som en testmarknad för mobilbranschen. Wifi-nätet är väl utbyggt, både privat och statligt. Alla myndighetsbyggnader har nyligen utrustats med gratis wifi.
– Om man måste stå och vänta kan vi i alla fall göra väntetiden trevligare, säger Jeremy Godfrey.

Men även om hongkongborna är flitiga IT-användare är IT i sig ingen stark industri i Hongkong. I Jeremy Godfreys uppdrag ingår därför också att stärka IT-branschens framväxt. Ett exempel på en storsatsning från IT-myndighetshåll är det nyligen anlagda IT-centrumet Cyberport, där hypermoderna kontor hyser storbolag som Microsoft sida vid sida med lokala bolag. Här finns även en inkubator vars syfte är att lyfta fram digitala underhållningsbolag. Hongkong är känt för sin underhållningsbransch, med världens tredje största filmindustri – tänk Jackie Chan – och nu vill man digitalisera den kompetensen.

Nya krav med outsourcing

Som vi har sett är Jeremy Godfreys ansvarsområde stort, varierat och i hög grad kundfokuserat. Men som han nämnde inledningsvis finns även en fjärde intern punkt på hans priolista: att stärka IT-medarbetarnas kompetens. Hongkongs IT-styrka är idag uppdelad i två falanger. Dels de som stöttar de olika departementen. De är anställda av departementen, för att IT ska finnas så nära verksamheten som möjligt, men ligger under Jeremy Godfreys övergripande ansvar. Utöver dem finns en liten kärntrupp som jobbar direkt med CIO:n. Det faktum att nästan allt IT-arbete är outsourcat, en utveckling som har pågått i tio år, ställer höga krav på IT-personalens kompetens som beställare.
– Rollen har förändrats i och med outsourcingen. Nu ska vi leda ­arbetet, fatta strategiska beslut och hantera förändringsprojekt, säger han.

Räddar arbetslösa IT-proffs

Utöver allt detta har Jeremy Godfrey även andra, både kortsiktiga och mer strategiska, projekt på agendan. Ett av dem är att hålla sysselsättningen uppe i IT-branschen efter vad han kallar ”den finansiella tsunamin”.

Ett exempel är ett projekt som anställer cirka 50 personer. De rådger små och mellanstora företag i hur de kan använda IT. Tanken är att påvisa nyttan med IT och stimulera mindre företag att beställa IT-uppdrag.

Han ser också över hur man kan hjälpa arbetslösa IT-proffs att frilansa, starta eget eller volontärarbeta.
– Vi ska se till att alla möjligheter är öppna och hjälpa IT-företag att hitta nya marknader. För de flesta här har finansmarknaden varit nummer ett, men nu måste vi hitta nya kunder.

Flera gånger under intervjun lyfter Jeremy Godfrey fram att svenska företag gärna får satsa i Hongkong. Det är tydligt att han ser vårt besök som en möjlighet att nå svenska beslutsfattare. Hans huvudsakliga säljargument är att det är smart att ta hjälp av Hongkongs engelsktalande kompetens när man vill göra affärer i Kina.

Möjligheterna är flera: Förutom att man kan sälja sin teknik och sina produkter på kinamarknaden, finns möjlighet att lägga ut jobb. IT-outsourcingen till Kina växer stadigt.
– Kina har en enorm talangpool inom IT. Jämfört med Indien har den varit mer fokuserad på att serva den inhemska marknaden. Industrin håller på att mogna, och man har mer egenutvecklad mjukvara som kan komma utländska marknader till godo, säger Jeremy Godfrey.

Han tror att Kina kommer att sticka upp som en viktig aktör på IT-marknaden de närmaste åren.
– Och Hongkong är ett bra ställe för att få ta del av Kinas talang. Vi ska även hitta sätt att underlätta handeln med mjukvara, så att detta kan gå genom Hongkong.

Artikeln publicerad i CIO 3/2009

Här har du ditt Hongkong
OFFICIELLT NAMN … Hongkongs särskilda administrativa region* i Folkrepubliken Kina. Hongkong be­tyder ”rökelsehamnen”.
BEFOLKNING … 7 miljoner
STORLEK … 1100 km² (som fyra femtedels Öland)
SPRÅK … kinesiska och engelska (brittisk koloni 1842–1997). Nio av tio har kantonesisk kinesiska som modersmål. Engelska talas i affärslivet – på gatan är det lite sämre ställt.
SVENSKA FÖRETAG … Cirka 150 är etablerade juridiskt i Hongkong; uppskattningsvis 10 000 gör affärer i staden.

*) Det finns idag två sådana ”särskilda administrativa regioner” i Kina, de forna ­kolonierna Hongkong och Macao . Det är de mest själv­ständiga, självstyrande delarna av Kina. Steget under är de ”autonoma regionerna”, som idag är fem: Tibet, Inre Mongoliet och uiguriska Xinjiang norr om Tibet, det lilla Ningxia strax söder om Inre Mongoliet samt Guangxi på gränsen till Vietnam – alla områden där etniska minoriteter bor. Kina har också ett stort antal ”särskilda ekonomiska zoner”, frihandelsområden och ekonomiska och tekniska utvecklingszoner med friare ekonomisk lagstiftning, men utan självbestämmanderätt. Devisen ”ett land, två system” har blivit ett land med massor av system.Fakta

Anställda: 153 900, varav 800 på CIO-office
IT-budget: 6,5 miljarder kr
På webben: www.gov.hk