Stockholms universitetet har landets populäraste IT-utbildningar – ja, faktum är att universitetet har både första, andra och fjärde platsen. Det visar årets antagningsstatistik från VHS, Verket för högskoleservice. Hela 33 procent har sökt till IT-studier vid Stockholms universitet i år än förra året (trots vissa tekniska problem med att faktiskt ansöka.)

Visst är det fler som söker sig till skolbänken när det är svårt att hitta jobb, men totalt, i hela landet, har ansökningstrycket bara ökat med 12 procent. För Stockholms universitet som helhet är det 11 procent. Till IT-utbildningarna alltså hela 33 procent.

Den allra mest eftertraktade utbildningen gäller spelutveckling, men på fjärdeplatsen finns ett kandidatprogram i IT och marknadskommunikation. Data- och systemvetarinstitutionen har också börjat ge kandidatprogram i IT och kommunikationsvetenskal, samt IT och ekonomi.
– Vi anpassar våra utbildningar efter efterfrågan hos studenter och den tänka efterfrågan på arbetsmarknaden. Ur samhällets synvinkel är det förstås oerhört viktigt, säger professor Love Ekenberg i ett uttalande.