Uppgifterna bygger på vad Secunia fått reda på genom tjänsten Personal Software Inspector. Den ska hålla reda på när det kommer nya versioner av program som installerats på en pc.

Den statistik som Secunia fått in genom tjänsten har det samlat på sin webbplats. Där går det att läsa hur många program som inte längre uppdateras, hur många gamla och hur många program med kända säkerhetsluckor som finns installerade i olika länder.

Så underlaget
är alltså lite snett. Det bygger på användare som redan insett problemet och gjort minst en sak åt det.

Syftet med det hela är att göra reklam för just tjänsten PSI. Samtidigt ger det en bra bild av säkerhetsläget på vanliga datorer i olika länder. När detta skrivs har datorer i Montenegro och Vitryssland flest sårbara program, tio stycken i genomsnitt.

Sveriges resultat med tre sårbara program per pc delas av Andorra, Estland, Norge, Nederländerna, Färöarna, Finland, Gibraltar och Storbritannien.

I Danmark (Secunias hemland) verkar användarna vara bäst på att hålla sina datorer uppdaterade med två osäkra program per pc. Men det räcker med en sårbarhet för en lyckad attack.

Källa: Secunia

Läs även:
CS - Bankens säkerhetshål fyller ett år

PfA - Flest säkerhetshål i Firefox

CSO - Falska patchar sprider skadlig kod

CSO - Även säkerhetsexperter har problem