Sex av tio företag misslyckas med att mäta värdet av sin outsourcing. Det visar en färsk studie från Warwick Business School i London som gjorts bland 250 outsourcande CIO:er och CFO:er i europeiska företag. 

Enligt Julia Kotlarski, forskare på Warwick Business School tyder resultatet på stora kunskapsluckor hos både CIO:er och CFO:er.
– Såväl it- som ekonomichefer måste bli bättre på att motivera sina outsourcingkostnader för ledningen, säger hon till IDG News.

Att det finns många oklarheter kring den ekonomiska sidan av outsourcing framgår tydligt av studien. Exempelvis hade över hälften av de tillfrågade i förväg höga förväntningar på att kunna räkna hem värdet av affären inom ett år. Men bara 20 procent var nöjda med resultatet när de väl försökte.

Nästan alla företag var osäkra på hur mycket pengar de lade ut på outsourcing och tjugo procent kände inte till om de ens hade försökt mäta värdet av affären. Många av företagen ifrågasatte meningen med mätning överlag. Och nästan fyrtio procent ansåg att det ekonomiska värdet av outsourcing egentligen inte går att räkna på, utöver den första initiala besparingen.

I många fall kom svävande svar på frågorna om värde: ”Du vet vad det kostar, men inte vad det är värt” ", sade en. "Revisornerna kommer att använda nån formel för att räkna ut det”, sade en annan.

Av dem som hade dragit tillbaka en outsourcing under det gångna året var orsaken i 78 procent av fallen att det ekonomiska värdet var för oklart.

Julia Kotlarskis tips till CIO:er och CFO:er är ändå att räkna på saken. Att använda sig av etablerade metoder för den ekonomiska kalkylen, att tillfråga rätt expertis samt att säkerställa att outsourcingaffären ligger i linje med den övergripande affärsstrategin är till synes enkla men avgörande åtgärder för att man ska bli nöjd med leveransen.

Därutöver tycker hon att outsourcingleverantörerna måste bli bättre på att hjälpa CIO:n.
- De måste arbeta nära CIO:n med att skära kostnader, skapa tillväxt och öka flexibilitet, säger hon.

IDG News

Fakta

Undersökningen bygger på intervjuer med 250 it- och ekonomichefer i Storbritannien, Frankrike, Tyskland Schweiz, Benelux och Norden. Studien har sponsrats av outsourcingföretaget Cognizant.
Den släpps ungefär samtidigt som en rapport från National Outsourcing Association, som visar att brittiska företagen lade 12 procent mer på outsourcing än 2008, än året innan.