Jobbar IT-funktionen aktivt med att föreslå effektiviseringar på företagen? Ja, svarar IT-cheferna – i mycket större utsträckning än övriga ledningsgruppen. Det säger i alla fall konsultbolagen Informatics och Motivationshuset, baserat på en enkät med 40 svarande.

De goda nyheterna är att de flesta i ledningen som inte jobbar med IT (index 75) håller med om att IT kan bidra till effektiviseringar och besparingar i verksamheten. De dåliga nyheterna är dels att det är index 75 och inte index 100 – dels att bara hälften anser att IT aktivt gör detta idag på deras företag.

Att IT-cheferna är mycket mer nöjda med IT:s prestation (index 69) än resten av ledningen (index 48) är väl heller inte goda nyheter hur man än vrider och vänder på det.

– Det råder ingen tvekan om att IT-cheferna tror att de påverkar företagens framtidsarbete och besparingsarbete mer än vad övriga ledningen anser, säger Jan Book på Informatics.

Men det är ju bara 20 IT-chefer och 20 andra chefer som har svarat. Kan man inte säga att det råder någon tvekan ändå?
– Nej, vi tycker att det är hyfsat med svar. Vi skickade ut till 150 och 40 svarade. Det är i vår kundkrets. Och vi tycker att vi ser en skillnad: på de flesta områden skiljer det 15–20 index mellan vad IT och verksamhet.

Informatics är ju IT-managementkonsulter, men vad gör Motivationshuset?
– Det är många projekt som faller på att motivationen inte är tillräckligt stor. Så därför har vi börjat jobba med Motivationshuset, som coachar och gör workshops. Man mäter motivationen, sedan kommer de in, sedan mäter man igen. I större projekt har vi börjat göra så att om motivationen ligger under X procent så ska man inte gå live.


Fotnot: Måttet index i en enkät är ett sätt att räkna på svarsalternativ av typen ”instämmer starkt”, ”instämmer mycket starkt” etcetera. Om alla instämmer så starkt som möjligt har man till exempel index 100.