Kris och kris och kris och kris... Jag måste erkänna att det hela börjar bli aningen trist, även för mig som forskare. Det som i början var givande och intressant (jag är medveten om att ni som var direkt involverade har andra ord för att beskriva svängningarna) börjar mer och mer likna en dålig följetong. Men, det finns ju alltid ljuspunkter.

Strax före sommaren var jag i Stockholm och medverkade på en konferens om IT-styrning. Ett 60-tal CIO:er från i huvudsak svenska organisationer var där, och under första dagen höll jag i ett diskussionsseminarium på temat ”IT governance i finanskrisens kölvatten”.

Diskussionerna var mycket spännande. Särskilt överraskad blev jag av att CIO:erna inte alls såg saker och ting så nattsvart som andra funktionsansvariga jag varit i kontakt med. Då till exempel personalchefer ser märkvärt tärda ut och till leda utmattade av nedskärning på nedskärning, var CIO:erna vid seminariet leende och välmående!

Den bild som växte fram var inte en av en funktion under stark press. Snarare så var det uppenbart att krisen i sig förde med sig särskilt positiva konsekvenser på hur engagerade ledningen blev i IT-styrningen. Detta kan på ett sätt ses som en självklarhet, i och med själva syftet med IT. Som ett sätt att stödja omstruktureringar och processförbättringar så är ju IT (om möjligt) ännu viktigare i en tid som denna.

Det var detta som CIO:erna satt och njöt av. Att de nu, när ITs transformativa och optimerande egenskaper blivit särskilt intressanta för organisationerna de företrädde, verkligen fick luft under vingarna.

Med utgångspunkt i denna observation blir det spännande att se hur det kommer att utveckla sig framöver. Vad händer när vi inte längre har tomma orderböcker och det återigen bli dags att satsa? Kommer detta att innebära (aningen kontra-intuitivt) att det blir starkare fokus på driften och den operativa effektiviteten hos IT-avdelningen?

Förhoppningsvis kommer det nyfunna intresset för IT-styrning att hålla i sig även efter krisen är över. Förhoppningsvis kommer CIO:erna att klara av att motverka en alltför snabb omfokusering från transformativ IT tillbaka till operativ excellens.

Så, med alla rapporter om konjunkturändringar kan vi konstatera att det inte är som mörkast strax före gryningen. I all fall inte för CIOn. Istället medför krisen stora möjligheter att öka synbarheten i de positiva effekter en väl fungerande IT-funktion kan tillföra verksamheten.